Limistéir Phleanála Teanga

Tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta aitheanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012. Faoin Acht, déanfar an Ghaeltacht mar atá sí faoi láthair a athshainiú mar Limistéir Phleanála Teanga Ghaeltachta (LPT) ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna limistéir éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga fhorordaithe. Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoi fhorálacha an Achta as tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí maidir le hullmhú agus le cur i bhfeidhm pleananna teanga sna Limistéir Phleanála Teanga Ghaeltachta.

Roghnaigh Limistéar Pleanála Teanga ar an léarscáil thíos le tuilleadh eolais a fháil faoi.

Dún na nGall

Maigh Eo

Gaillimh

Ciarraí

Corcaigh

Port Láirge

An Mhí