GAIRM

Deis nua do chéimithe

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint deis nua do chéimithe. Den chéad uair táimid ag tairiscint conradh oibre a mhairfidh dhá bhliain agus taithí ghairmiúil a bhfuil Dioplóma Iarchéime (leibhéal 9) ó hOllscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta beartaithe ina leith. Ní ghlacfar ach suas le deichniúr céimithe. Tá an conradh oibre seo oscailte do chéimithe le chuile cineál cáilíocht, gnó, teicneolaíocht, cuntasaíochta, pleanáil, bainistiú tograí, eolaíocht, na heolaíochtaí shóisialta agus cumarsáid san áireamh.

Gheobhaidh na hiarrthóirí rathúla taithí ghairmiúil i rannóga éagsúla Údarás na Gaeltachta le linn thréimhse dhá bhliain an chonartha oibre. Beidh rogha ag na rannpháirtithe a bheith lonnaithe in aon oifig réigiúnach de chuid an Údaráis sna Forbacha, i nGaillimh, Gaoth Dobhair i dTír Chonaill, Béal an Mhuirthead, i gCo. Mhaigh Eo, Daingean Uí Chúis, i gCo. Chiarraí agus Baile Mhic Íre i gCo. Chorcaí

Gheobhaidh na hiarrthóirí rathúla taithí ghairmiúil i rannóga éagsúla Údarás na Gaeltachta le linn thréimhse dhá bhliain an chonartha oibre.

San áireamh beidh:

  • Conradh agus taithí ghairmiúil dhá bhliain.
  • Taithí shuntasach bhainistíochta i rannóga éagsúla Údarás na Gaeltachta.
  • Réimse leathan taithí le comhlachtaí Gaeltachta atá ag trádáil in Éirinn agus thar lear.
  • Taithí ag obair le fiontair shóisialta agus forbartha pobail sa Ghaeltacht.

Dioplóma Iarchéime (Leibhéal 9) beartaithe:

  • Tá Údarás na Gaeltachta i gcomhar le hOllscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh ag forbairt Dioplóma Iarchéime (Leibhéal 9) le tairiscint do na hiarrthóirí rathúla.

Cén fáth Údarás na Gaeltachta?
An bun chuspóir atá le hÚdarás na Gaeltachta ná an Ghaeilge a chaomhnú agus a láidriú mar theanga bheo, agus í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile. Tá an ghníomhaireacht Stáit freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Déanann an tÚdarás an cuspóir seo a bhaint amach trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh chruthaithe fostaíochta a chothú agus a mhaoiniú, chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí pobail, cultúrtha agus teanga-bhunaithe.

Riachtanais:
Is d’iarrthóirí le Gaeilge líofa a bhfuil céim NFQI Leibhéal 8 bainte amach acu an deis seo nó do dhaoine a bhfuil súil acu céim a bhaint amach ag deireadh na bliana acadúil 2023/2024.

Conas iarratas a dhéanamh:
Iarrtar ar iarratasóirí CV agus litir chumhdaigh a sheoladh chuig foluntais@udaras.ie

Glacfar le hiarratais go dtí 4.00 i.n. ar 22 Aibreán 2024.

Is conradh oiliúna é seo agus beidh tuarastal €34,562 ag dul leis.

Is fostóir comhionannas é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge teanga oibre na heagraíochta.