Conamara Láir

Conamara Láir

Síneann Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir ó cheann thoir an limistéir i gceantar Chamais, siar trí Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna, Iorras Beag agus Inis Ní i mbarúntacht Chloch na Rón agus chomh fada ó thuaidh le Sraith Salach.

De réir Dhaonáireamh 2016, tá 2,935 duine ina gcónaí sa LPT agus is cainteoirí laethúla Gaeilge 56.2% den daonra os cionn 3 bliana d’aois.

Oifigigh Pleanála Teanga

Oifigeach Pleanála Teanga

Anne Uí Dhonnacha

opt@conamaralair.ie

Oifigeach Cúnta Pleanala Teanga

Úna Breathnach

ocpt@conamaralair.ie

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Forbairt Chonamara Láir [
conamaralair.ie

Coiste Pleanála Teanga:
Pleanáil Teanga Chonamara Láir

Forbairt Chonamara Láir
Teach an Údaráis
Carna
Co. na Gaillimhe

(095) 32688

fclteo@conamaralair.ie

Facebook
Twitter
Instagram