Rialachas Corparáideach

Sa chuid seo tá cur síos ar na polasaithe agus na cleachtais a úsáideann Údarás na Gaeltachta chun ár rialachas corparáideach gairmiúil a chothú. Cloímid le treoracha Eorpacha maidir le hathúsáid fhaisnéis na hearnála poiblí. Tá eolas sna leathanach seo air Saoráil Faisnéise, Polasaí maidir le hEolas Seirbhíse Poiblí, an Comhshaol, Orduithe Ceannacháin, Íocaíochtaí Pras, Nochtadh Cosanta, Cairt na gCliant, Cód Iompair, Comhaontú Leibhéal Seirbhíse agus Nósanna Imeachta le Gearán a Dhéanamh.