Rialachas Corparáideach

Sa chuid seo tá cur síos ar na polasaithe agus na cleachtais a úsáideann Údarás na Gaeltachta chun ár rialachas corparáideach a chothú. Cloímid le treoracha Eorpacha maidir le hathúsáid fhaisnéis na hearnála poiblí.