Cois Fharraige

Síneann LPT Chois Fharraige ó Abhainn Chasla soir chomh fada le Sruthán na Líbeirtí, ar imeall thoir na bhForbacha.

De réir dhaonáireamh na bliana 2016, bhí 6,259 duine ina gcónaí sa limistéar seo agus bhí 48.2% den daonra os cionn 3 bliana d’aois ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Oifigigh Pleanála Teanga

Oifigeach Pleanála Teanga

Katie Ní Loingsigh

optchoisfharraige@gmail.com

Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga

Saoirse Holic

ocptchoisfharraige@gmail.com

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR

www.coisfharraige.ie