An tEachréidh

An tEachréidh

Tá LPT an Eachréidh suite soir ó thuaidh ó Chathair na Gaillimhe. Is LPT fairsing é a chuimsíonn trí thoghrann, péire acu (Baile Chláir agus an Carn Mór) atá buailte ar an gcathair agus atá ina mbruachbhailte de chuid na cathrach, agus Eanach Dhúin, níos faide ó thuaidh, ar ceantar tuaithe fós é.

Léiríonn figiúirí Dhaonáireamh 2016 go bhfuil 7,999 duine ina gcónaí sa LPT agus go bhfuil 2.9% den daonra 3 bliana d’aois agus os a chionn ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Oifigeach Pleanála Teanga

Ciarán Ó Tiarnaigh

optanteachreidh@gmail.com

 

Ceanneagraíocht

Is é seo an plean teanga atá ceadaithe don limistéar.

Coiste Pleanála Teanga an Eachréidh

Facebook