Tacaíochtaí Teanga

Fíbín i Ceathru Rua
Aisteoirí óna cumainn drámaíochta Fíbín í ‘Cath na Ceathrún Rua’

Cuireann an tÚdarás cúnamh ar fáil d’imeachtaí agus do ghníomhaíochtaí teanga, cultúrtha, agus ealaíon atá dírithe ar an nGaeilge a chur chun cinn sa phobal. Cuirtear tacaíocht ar fáil i leith ranganna agus cúrsaí Gaeilge a sholáthar agus ranganna a mhúintear trí mheán na Gaeilge.

Feidhmeannaigh Teanga agus Cultúir

Pleanáil Teanga

10 gCúis mhaithe le Gaeilge a labhairt le do pháiste

Chuir Údarás na Gaeltachta an mionleabhrán seo le chéile le feasacht tuismitheoirí páistí óga a ardú i dtaca le buntáistí na Gaeilge mar theanga bheo teaghlaigh agus pobail a léiriú.

Íoslódáil 10 gCúis mhaithe le Gaeilge a labhairt le do pháiste

Pregnant woman with her daughter listening to her baby

Ó Ghlúin go Glúin

Is leabhrán Ó Ghlúin go Glúin, a chuir Údarás na Gaeltachta le chéile, le spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí ar mhaith leo Gaeilge a bheith mar theanga teaghlaigh agus a bpáistí a thógáil le Gaeilge.

Íoslódáil Ó Ghlúin go Glúin

Buntáistí na Gaeilge – eolas do thuismitheoirí

Tá sé mar aidhm ag an leabhrán dátheangach seo, atá curtha le chéile ag Údarás na Gaeltachta, cuidiú le tuismitheoirí sa Ghaeltacht atá idir dhá chomhairle faoi Ghaeilge a labhairt lena gcuid páistí mar theanga teaghlaigh.

Foireann Tacaíochtaí Teanga

Hannah O'Tuairisg

Hannah Ó Tuairisg

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
Teil: +353 (0) 91 503100
Rphost: h.tuairisg@udaras.ie

Séamus Ó Gallachóir

Séamus Ó Gallachóir

Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún nGall
Teil: +353 (0) 7495 60100
Rphost: s.ogall@udaras.ie

Martina Ní Chanainn

Martina Ní Chanainn

Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún nGall
Teil: +353 (0) 7495 60100
Rphost: m.nichanainn@udaras.ie

Aoife Ní Chonchúir

Údarás na Gaeltachta
Páirc Ghnó an Daingin,
Baile an Mhuilinn,
Daingean Uí Chúis,
Co. Chiarraí
Teil.: +353 (0) 66 9153965
Rphost: a.nichonchuir@udaras.ie