Cloich Cheann Fhaola

Cloich Cheann Fhaola

Tá LPT Chloich Cheann Fhaola lonnaithe in iarthuaisceart Dhún na nGall idir an Earagail, an Eachla Mhór agus an Mhucais mar chuid de theorainn deiscirt an cheantair agus an tAigéan Atlantach ó thuaidh. Tá daonra de 4,042 sa LPT agus labhraíonn 39.6% den daonra (3 bliana agus os a chionn) an Ghaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais.

Tá ceanneagraíocht LPT Chloich Cheann Fhaola comhdhéanta de thrí eagraíocht: An tSeanBheairic, Pobal Eascarrach CTR. agus Coiste Paróiste Ghort a’ Choirce. Roghnaíodh ionadaithe ó na heagraíochtaí seo le cois ionadaithe ó ghrúpaí pobalbhunaithe eile mar bhaill de choiste stiúrtha Phleanáil Teanga Chloich Cheann Fhaola (PTCCF).

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Pobal Eascarrach CTR.
Béal an Átha, An Fál Carrach
Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
(074) 918 0571

pobaleas@gmail.com

Facebook
Twitter