Cloich Cheann Fhaola

Cloich Cheann Fhaola

Tá LPT Chloich Cheann Fhaola lonnaithe in iarthuaisceart Dhún na nGall idir an Earagail, an Eachla Mhór agus an Mhucais mar chuid de theorainn deiscirt an cheantair agus an tAigéan Atlantach ó thuaidh. Tá daonra de 4,042 sa LPT agus labhraíonn 39.6% den daonra (3 bliana agus os a chionn) an Ghaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais.

Tá Pobal Eascarrach CTR. ag feidhmiú mar cheanneagraíocht le tacaíocht leanúnach ón tSeanbheairic CTR. agus Coiste Paróiste Ghort a’ Choirce.  Tá ionadaithe ón trí eagraíocht sin ag feidhmiú i gcuideachta le hionadaithe ó ghrúpaí pobalbhunaithe eile ar choiste stiúrtha Phleanáil Teanga Chloich Cheann Fhaola (PTCCF).

 

Oifigeach Pleanála Teanga

Caitlín Ní Bhroin

cptccf@gmail.com

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Pobal Eascarrach CTR.
Béal an Átha,                                                                                                                                                                          An Fál Carrach
Leitir Ceanainn,                                                                                                                                                                     Co. Dhún na nGall
(074) 918 0571

pobaleas@gmail.com

Facebook
Twitter