Ceantar na nOileán

Ceantar-na-nOileán

Grúpa oileán é Ceantar na nOileán atá suite idir Cuan Chill Chiaráin agus Cuan an Fhir Mhóir, 56 km siar ó Chathair na Gaillimhe. Tá na hOileáin ceangailte don mhórthír le droichid a tógadh ag deireadh an 19ú céad. Síneann an limistéar ó Bhéal an Daingin siar chomh fada le Leitir Mealláin.

De réir Dhaonáireamh 2016 tá 2,118 duine ina gcónaí sa LPT agus is cainteoirí laethúla Gaeilge 71.7% den phobal (os cionn 3 bliana).

Oifigeach Pleanála Teanga

Seán Mac Donnacha

pleanteangacnn@gmail.com

Plean Teanga an Limistéir

Ceanneagraíocht

Comhairle Ceantar na nOileán
Coiste Pleanála Teanga: Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga na nOileán

Comhairle Ceantar na nOileán Teo
Tír an Fhia
Leitir Móir
Co. na Gaillimhe

(091) 551922

www.cnnoilean.ie