Maigh Eo Thuaidh

Maigh Eo Thuaidh

Is é Maigh Eo Thuaidh an limistéar pleanála teanga is mó sa tír i dtaca le hachar talún de, agus tá cónaí ar 7,199 duine (nó c.7.2% de dhaonra iomlán na Gaeltachta) ann.

Léiríodh i nDaonáireamh 2016 gur cainteoirí laethúla Gaeilge (lasmuigh den chóras oideachais) 8.1% den daonra os cionn 3 bliana d’aois.

Oifigigh Pleanála Teanga

Laoise Ní Dhúda

gaeilgeiorrais@gmail.com

Éimear Ní Ghallachóir

oifig.gi@gmail.com

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile
ionaddeirbhile.ie

Gaeilge Iorrais
www.gaeilgeiorrais.ie

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile
Eachléim, Fód Dubh
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo

(097) 85727