Maigh Cuilinn

Maigh Cuilinn

Tá LPT Mhaigh Cuilinn suite siar ó thuaidh ó Chathair na Gaillimhe, leis an sráidbhaile féin suite tuairim is 10km ó lár na cathrach, ar bhóthar an N59.

De réir dhaonáireamh na bliana 2016 bhí 4,470 duine ina gcónaí sa cheantar pleanála teanga agus 7.0% den daonra (3 bliana agus os a chionn) ina gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais.

Oifigeach Pleanála Teanga

Ándría Tighe

gaeilgemhaighcuilinn@gmail.com

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo
moycullen.net

Coiste Pleanála Teanga:
Gaeilge Mhaigh Cuilinn

gaeilgemhaighcuilinn.com

Teach na Gaeilge,
Bóthar an tSéipeil,
Maigh Culinn,
Co. na Gaillimhe.
H91 TN9E.

gaeilgemhaighcuilinn@gmail.com 

085 8504935

Facebook: @Ándrea Gaeilge Mhaigh Cuilinn

Twitter: @_maighcuilinn_

Instagram: @gaeilge_mhaigh_cuilinn

Suíomh: www.gaeilgemhaighcuilinn.ie