Tionscnaimh Ealaíon & Chultúrtha

Fibín
Comhlacht drámaíochta Fíbín in Indreabhán i gCo. na Gaillimhe ag feidhmú an dráma Pléasc

Tá feasacht chultúr agus oidhreacht na Gaeltachta ag dul i meid i gcónaí. Bhí ról tábhachtach i gcónaí ag an nGaeilge i leanúnachas chultúr agus oidhreacht na Gaeltachta, agus tá comhchuimhní ar phobal agus ar shaol an phobail sin i gcónaí sa teanga labhartha.

Ealaín

Tá Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon tar éis creat straitéiseach a leagan amach i dtaobh fhorbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht. Déanann an dá eagraíocht raon leathan de thionscnaimh ealaíne traidisiúnta agus comhaimseartha a mhaoiniú i gcomhpháirt lena chéile, tríd an bhfo-chomhlacht Ealaín na Gaeltachta.

Tá triúr éascaitheoirí ealaíon réigiúnda fostaithe ag Ealaín na Gaeltachta chun an plean ealaíon a chur i bhfeidhm. Chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh an phlean seo, téigh chuig suíomh gréasáin Ealaín na Gaeltachta www.ealain.ie nó téigh i dteagmháil le d’Oifigeach Ealaíon áitiúil.

Ealaín na Gaeltachta

Micheál Ó Fearraigh

Micheál Ó Fearraigh

Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún nGall
Teil: +353 (0) 7495 60100
Rphost: m.fearraigh@udaras.ie

Muireann Ní Dhroighneáin

Muireann Ní Dhroighneáin

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
Teil: +353 (0) 91 503100
Rphost: m.nidhroighneain@udaras.ie

Rachel Holstead

Rachel Holstead

Údarás na Gaeltachta
Sráid an Doirín
Daingean Uí Chúis
Co. Chiarraí
Teil.: +353 (0) 66 9150100
Rphost: r.holstead@udaras.ie

Mícheál Mac Aoidh

Mícheál Mac Aoidh

Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
Teil: +353 (0) 7495 60100
Rphost: m.macaoidh@udaras.ie

Cultúr

Díríonn tacaíocht Údarás na Gaeltachta i leith Imeachtaí Cultúrtha sa Ghaeltacht ar thionscnaimh chultúrtha phobalbhunaithe, agus cuirtear béim ar leith ar imeachtaí Gaeilge. I measc na dtionscnamh a dtacaímid leo, tá;

  • Féilte
  • Imeachtaí cultúrtha
  • Taispeántais agus oscailtí
  • Foilseacháin
  • Imeachtaí litríochta
  • Drámaíocht
  • Seimineáir
  • Ceardlanna oideachais.

Cinntíonn ár dtacaíocht airgid go spreagtar imeachtaí cultúrtha pobail luachmhara agus go ndéantar iad a fhorbairt, agus go gcuirtear an Ghaeilge chun cinn sna himeachtaí seo.

Is féidir cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin Ealaín na Gaeltachta, www.ealain.ie

Nó chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir dul i dteagmháil le

 

Feidhmeannaigh Teanga agus Cultúir

Hannah O'Tuairisg

Hannah Ó Tuairisg

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
Teil: +353 (0) 91 503100
Rphost: h.tuairisg@udaras.ie

Séamus Ó Gallachóir

Séamus Ó Gallachóir

Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún nGall
Teil: +353 (0) 7495 60100
Rphost: s.ogall@udaras.ie

Martina Ní Chanainn

Martina Ní Chanainn

Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún nGall
Teil: +353 (0) 7495 60100
Rphost: m.nichanainn@udaras.ie

Rachel Ní Riada

Rachel Ní Riada

Údarás na Gaeltachta
Baile Mhic Íre
Maigh Chromtha
Co. Chorcaí
Teil.: +353 (0) 26 45366
Rphost: r.niriada@udaras.ie