Nochtadh Cosanta

Éilítear le hAlt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta go n-ullmhóidh comhlachtaí poiblí tuarascáil tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain ina leagtar amach líon na n-uaireanta a nochtadh faisnéis don eagraíocht le linn na bliana díreach roimhe sin agus faisnéis áirithe eile a bhaineann leis na nochta faisnéise sin.

2022

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022. Níor nochtadh aon fhaisnéis do Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2021

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021. Níor nochtadh aon fhaisnéis do Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2020

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020. Níor nochtadh aon fhaisnéis d’Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2019

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019. Níor nochtadh aon fhaisnéis d’Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2018

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018. Níor nochtadh aon fhaisnéis d’Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2017

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2017 go dtí an 31 Nollaig 2017. Níor nochtadh aon fhaisnéis d’Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2016

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2016 go dtí an 31 Nollaig 2016. Níor nochtadh aon fhaisnéis d’Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

2015

I gcéad thuarascáil Údarás na Gaeltachta clúdaítear an tréimhse ón 15 Iúil 2014, nuair a tháinig an tAcht i bhfeidhm, go dtí an 31 Nollaig 2015. Níor nochtadh aon fhaisnéis d’Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.