Oileáin Árann

Oileáin Árann

Amach ó chósta thiar na hÉireann, i mbéal chuan na Gaillimhe, atá trí Oileán Árann: Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr. Is é Inis Mór an ceann is mó (31km2, 762 duine) agus is faide siar de na hoileáin agus is é Inis Oírr (8km2, 281 duine) an ceann is lú agus is faide soir. 9 km2 agus daonra de 183 atá in Inis Meáin, atá suite sa lár.

De réir Dhaonáireamh 2016, is cainteoirí laethúla Gaeilge 57.4% de phobal (3 bliana agus os a chionn) na dtrí oileán.

Oifigigh Pleanála Teanga

Inis Mór

Marion Ní Mhaoláin

opt@cfarann.ie

Inis Meáin

Eoghan Ó Domhnaill

optinismeain@gmail.com

Inis Oírr

Aíne Seoighe

opt@inisoirr.ie

An Plean Teanga

Ceanneagraíochtaí

Comhar Caomhán
Coiste Pleanála Teanga Oileáin Árann

Inis Oírr
Co. na Gaillimhe

(099) 75008

info@discoverinisoirr.ie