Fostaíocht

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Baineann folúntais a bhíonn fógartha ag cliantchomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliantchomhlacht de chuid an Údaráis tú agus gur mhaith leat folúntas a fhógairt ar ár láithreán, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

Oifigeach Pleanála Teanga – Comharchumann Thoraí Teo

 • Fostóir: Comharchumann Thoraí Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comharchumann Thoraí Teo. Deis iontach anseo tacú le plean teanga an oileáin a chur i bhfeidhm.

Déan teagmháil le: ccthorai@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Lúnasa 2021 17:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Feabhsú Leanúnach – Cambus

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Bainisteoir Feabhsú Leanúnach. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo.  Tapaigh do dheis.  

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach NPI – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh cúlra cruthaithe ag an iarrthóir in aistriú tráchtála ar dhearaí táirgí nuálacha taobh istigh de thionscal feistí leighis.  Déan iarratas anois.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Áisitheoir/Riarathóir Ealaíona – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh
 • Ceantar: Ciarraí

Tá Áisitheoir/Riarathóir Ealaíona á lorg ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh do thionscadal taighde ar fhorbairt Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh mar Áit Ildánach faoi scéim tacaíochta Áiteanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon.  Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: creativeplacesur@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Ealaíontóir Neadaithe – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Ealaíontóir Neadaithe
 • Ceantar: Ciarraí

Tá Ealaíontóir Neadaithe á lorg ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh do thionscadal taighde ar fhorbairt Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh mar Áit Ildánach faoi scéim tacaíochta Áiteanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon.  Déan iarratas.

Déan teagmháil le: creativeplacesur@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Taighdeoir Sonraí – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh
 • Ceantar: Ciarraí

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ag lorg tairiscintí foirmiúla do thionscadal taighde ar fhorbairt Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh mar Áit Ildánach faoi scéim tacaíochta Áiteanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon agus tá taighdeoir sonraí á lorg mar chuid den tionscadal sin.  Déan iarratas.

Déan teagmháil le: creativeplacesur@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Innealtóir Cáilíochta – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Is iarrthóir a bhfuil taithí aige/aici i Rialú Cáilíochta atá ag teastáil don phost seo. Oibreoidh an té a roghnófar mar chuid d’fhoireann chun caighdeáin ardcháilíochta / feidhmíochta a chinntiú ar fud na cuideachta.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Cigire QC – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Teastóidh duine ard-spreagtha le taithí agus cúlra i nDearbhú Cáilíochta. Tá sé riachtanach go mbeadh taithí ag an duine roimh ré i dtimpeallacht GMP. Caithfidh iarrthóirí taithí 2 bhliain ar a laghad a bheith acu sa Tionscal Feistí Leighis.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Cúntóir Cuntasaíochta – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh an cúntóir cuntasaíochta mar chuid lárnach den fhoireann, ag cur tacaíochta ar fáil agus an déanamh cinnte go bhfuil an fheidhm airgeadais á cothabháil go héifeacht agus go cruinn.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Innealtóir Déantúsaíochta – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh cúlra cruthaithe ag iarrthóir i dtacaíocht ardluacha innealtóireachta déantúsaíochta a chur ar fáil taobh istigh de thionscal feistí leighis.  Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Innealtóir NPI – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh cúlra cruthaithe ag an iarrthóir in aistriú tráchtála ar dhearaí táirgí nuálacha taobh istigh de thionscal feistí leighis.  Déan iarratas anois.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Déantóir Táirgí – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh an té a cheapfar freagrach as déantúsaíocht, iniúchadh táirgí, tástáil, lipéadú & pacáil táirgí ionphlandaithe feistí leighis de Ghrád II.  Anois do dheis.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Innealtóir Sinsearach Dearbhú Cáilíochta – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe d’Innealtóir Sinsearach Dearbhú Cáilíochta ar chonradh buan. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Oibrí Seomra Íonghlain – Viatris

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS d’Oibrí Seomra Íonghlain, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach Cáilíochta – Viatris (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Innealtóir Sinsearach Cáilíochta á lorg ag VIATRIS, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Anailísí Dearbhú Cáilíochta – Viatris (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS d’Anailísí Dearbhú Cáilíochta, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Innealtóir Feabhsú Leanúnach – Cambus

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Innealtóir Feabhsú Leanúnach. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.  

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Ceannaire Grúpa Dearbhú Cáilíochta – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Ceannaire Grúpa Dearbhú Cáilíochta á lorg ag VIATRIS,  forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Speisialtóir Sinsearach i gCúrsaí Rialála – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Speisialtóir Sinsearach i gCúrsaí Rialála á lorg ag VIATRIS faoi láthair.  Forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Anailísí TF – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Anailísí TF. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach Cáilíochta – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Innealtóir Sinsearach Cáilíochta. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Teicneoir Cáilíochta II – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag lorg Teicneoir Cáilíochta don obair thráthnóna. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Innealtóir Déantúsaíochta – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Innealtóir Déantúsaíochta á lorg ag Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Ceannaire Grúpa Táirgthe – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Ceannaire Grúpa Táirgthe. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Oibritheoir Táirgthe – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical, a dhéanann feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis, ag lorg Innealtóir Déantúsaíochta ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe a. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Déan teagmháil le: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Bainisteoir Cláir Bithábhair T&F – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe do Bhainisteoir Cláir Bithábhair T&F. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: https://www.aranbiomedical.com/careers/

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Rialtóir Cáipéisí Cáilíochta – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Aran Biomedical do Rialtóir Cáipéisí Cáilíochta. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Lúnasa 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie