Fostaíocht

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Baineann folúntais a bhíonn fógartha ag cliantchomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliantchomhlacht de chuid an Údaráis tú agus gur mhaith leat folúntas a fhógairt ar ár láithreán, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

Scoláireacht sa Rannóg Corparáideach

  • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
  • Ceantar: Gaillimh

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun oiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil sa réimse Rialachas Corporáideach agus Riaracháin.

Déan teagmháil le: eolas@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 3 December, 2020 - 16:00

Tuilleadh eolais

Oibrithe Páirtaimseartha

  • Fostóir: Cill Chiaráin Éisc Teo
  • Ceantar: Gaillimh

Déan teagmháil le: 095 33304

Tuilleadh eolais

Comhordaitheoir Rannóige Sceidil

  • Fostóir: TG4
  • Ceantar: Gaillimh

De bharr athrú ar struchtúr na foirne is mian le TG4 Comhordaitheoir Rannóige Sceidil a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Comhordaitheoir Rannóige Sceidil i gceannas ar shruthanna oibre agus ar uainchláir oibre agus saoirí a chomhordú.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 30 November, 2020 - 16:00

Tuilleadh eolais

Folúntais le Randox

  • Fostóir: Randox
  • Ceantar: Dún na nGall

Tá poist ar fáil le Randox i nGaeltacht Dhún na nGall. Is fís uaillmhianach, nuálach agus tiomanta atá ag Randox i dtaobh feabhais a chur ar chúrsaí leighis go domhanda.

Déan teagmháil le: recruitment@randox.com

Tuilleadh eolais: randox.getgotjobs.co.uk

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

  • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
  • Ceantar: Gaillimh

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie