Fostaíocht

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Baineann folúntais a bhíonn fógartha ag cliantchomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliantchomhlacht de chuid an Údaráis tú agus gur mhaith leat folúntas a fhógairt ar ár láithreán, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

Oifigeach Pleanála Teanga – Dúchas an Daingin

 • Fostóir: Dúchas an Daingin
 • Ceantar: Ciarraí

Tá Dúchas an Daingin ag lorg duine fuinniúil cumasach chun Plean Teanga Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Dhaingean Uí Chúis a chur i bhfeidhm.

Déan teagmháil le: duchasandaingin@gmail.com

Tuilleadh eolais: www.duchasandaingin.ie

Spriocdháta d'iarratais: 29 Deireadh Fómhair 2021 00:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Íocaíochtaí Deontas – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Fheidhmeannach Íocaíochtaí Deontas a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar fheidhm na n-íocaíochtaí deontas agus cinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht a cuid dualgais maidir le héilimh.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Tuilleadh eolais: udaras.ie/oiliuint-f...

Spriocdháta d'iarratais: 5 Samhain 2021 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Féichiúnaithe – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Féichiúnaithe a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar fheidhm sheirbhís airgeadais, riaracháin agus cléireachais na heagraíochta.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Tuilleadh eolais: udaras.ie/oiliuint-f...

Spriocdháta d'iarratais: 5 Samhain 2021 16:00

Tuilleadh eolais

Saoiste SST Chorca Dhuibhne – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta don Scéim Sóisialta Tuaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Déan teagmháil le: am@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 28 Deireadh Fómhair 2021 17:00

Tuilleadh eolais

Fáilteoir/Riarthóir – Taithí Oibre – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do dhuine cumasach i gcúrsaí riaracháin, rúnaíochta agus fáiltithe, le líofacht Ghaeilge le hoibriú in Ardoifig Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe ar feadh tréimhse 6 mhí. Tapaigh do dheis anois.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Tuilleadh eolais: udaras.ie/oiliuint-f...

Spriocdháta d'iarratais: 5 Samhain 2021 16:00

Tuilleadh eolais

Feachtas Earcaíochta – ProAmpac

 • Fostóir:
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá poist lánaimseartha agus pháirtaimseartha á dtairiscint ag ProAmpac d’Oibritheoirí Meaisín Priontála, Oibritheoirí Meaisín Táirgthe, Oibritheoirí Pacála, Maoir Táirgthe, Teicneoirí Cothabhála, Printísigh Teicneora Cothabhála agus mar Bhainisteoir Imshaoil, Sláinte & Sábháilteachta.

Cléireach Creidiúnaithe – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá post ar chonradh a mhairfidh suas go dtí mí Lúnasa 2022 á thairiscint ag an Rannóg Airgideais mar Chléireach Creidiúnaithe. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig Údarás na Gaeltachta i nGaillimh.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 2 Samhain 2021 16:00

Tuilleadh eolais

Teicneoir Dearbhú Cáilíochta – OGT

 • Fostóir: Oileán Glas Teoranta
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá post lánaimseartha mar Theicneoir Dearbhú Cáilíochta á thairiscint ag OGT i gCill Charthaigh i nDún na nGall ag tús i mí Mheán Fómhair.  Cuireann OGT táirgí déanta as feamainn  ar fáil d’earnálacha éagsúla ar fud an domhain.

Eolaí Sinsearach T&F – Randox Teo

 • Fostóir: Randox Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá post mar Eolaí Sinsearach T&F á thairiscint ag Randox Teo ar an gClochán Liath faoi láthair.  Tá an comhlacht seo ina gceann feadhna ar chúrsaí eolaíochta sa tír.  Déan d’iarratas anois.

Déan teagmháil le: recruitment@randox.com

Tuilleadh eolais: randox.getgotjobs.co...

Spriocdháta d'iarratais: 15 Samhain 2021 23:59

Eolaí T&F – Randox Teo

 • Fostóir: Randox Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Randox Teo ar an gClochán Liath ag lorg Eolaí T&F i láthair na huaire le bheith mar chuid d’fhoireann cruthaitheach agus fuinniúil.  Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: recruitment@randox.com

Tuilleadh eolais: randox.getgotjobs.co...

Spriocdháta d'iarratais: 15 Samhain 2021 23:59

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie