Fostaíocht

Roghnaigh:

Oifigeach Togra (CODIL)

 • Fostóir: Údaras na Gaeltachta
 • Ceantar: Dún na nGall

Mar chuid d’fheidhmiú an togra seo, tá post á thairiscint mar Oifigeach Togra sa Rannóg Fiontraíochta agus Fostaíochta ar bhunús conartha sainchuspóra. Beidh an tOifigeach Togra freagrach as comhordú a dhéanamh ar chlár oibre CODIL atá le reáchtáil sa Ghaeltacht agus a thacóidh le forbairt polasaithe, tacaíochtaí, agus dreasachtaí don earnáil dhigiteach sa Ghaeltacht agus go háirithe don ghréasán gteic.

Déan teagmháil le: folluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 14 Aibreán 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Scéimeanna Fostaíochta Réigiúin Chonnacht/Laighean

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh/ Maigh Eo

Is é mór-aidhm an phoist ná comhordú agus riaradh a dhéanamh ar Scéimeanna Fostaíochta Pobail atá faoi chúram Údarás na Gaeltachta.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 14 Aibreán 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Forbartha – Réigiún an Iarthair

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh an Feidhmeannach Forbartha i Rannóg Réigiúnach an Iarthair ar dhuine de thriúr Feidhmeannach agus beidh sé/sí freagrach do Cheannasaí Réigiúnach agus Forbartha Pobail an Iarthair.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 14 Aibreán 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Failteoir agus Riarthóir

 • Fostóir: Údaras na Gaeltachta
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh bliana do dhuine cumasach i gcúrsaí riaracháin, rúnaíochta agus fáiltithe le líofacht Ghaeilge le hoibriú in Oifig an Údaráis sna Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall, ar bhunús conartha sainchuspóra.

Déan teagmháil le: folluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 14 Aibreán 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Sinsearach Tionscadail Teicneolaíocht Faisnéise

 • Fostóir: Goldcore Ltd.
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh an Bainisteoir Sinsearach Tionscadal ag obair ag lámh an Phríomh Fheidhmeannaigh agus an fhoireann Shinsearach Ceannaireachta chun bainistiú a dhéanamh ar aon fhorbairt tionscadail sa chomhlacht.

Déan teagmháil le: jobs@goldcore.com

Spriocdháta d'iarratais: 15 Aibreán 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Airgeadais

 • Fostóir: Goldcore Ltd.
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh an Bainisteoir Airgeadais i gceannas ar an mbainistíocht airgeadais agus cur i lathair an chomhlachta.

Déan teagmháil le: jobs@goldcore.com

Spriocdháta d'iarratais: 15 Aibreán 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Oibríochtaí

 • Fostóir: Folláin
 • Ceantar: Corcaigh

Beidh an té a cheaptar freagrach don bhainisteoir ginearálta. Beidh siad freagrach as pleanáil agus comhlíonadh ordaithe do tháirgí folláin. Chomh maith leis sin, beidh siad freagrach as a chinntiú go bhfuil ard chaighdeán glaineacht á leannacht ó thaobh riachtanais Sláinte agus Sábháilteacht.

Déan teagmháil le: johnd@follain.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 Aibreán 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Cuntóir Cuntasaíochta

 • Fostóir: Nemeton TV
 • Ceantar: Port Láirge

Tá ábhar craolta á chruthú ag Nemeton TV ó 1993. Is é TG4 an cliant is mó atá againn agus tá muid tar éis an chuid is mó d’ábhair Spóirt TG4 a léiriú ó 1996. Anuas air sin, déanann Nemeton TV comhléiriú ar ábhar spóirt ar líne agus ar an teilifís do BBC ALBA in Albain, Sky Sport, BT Sport, STV, BBC NI, BBC Wales and S4C.

Déan teagmháil le: hr@nemeton.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 Aibreán 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Oibritheoir Ginearálta

 • Fostóir: Folláin
 • Ceantar: Corcaigh

Beidh an té a cheaptar lonnaithe i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaigh. Beidh an té a cheaptar freagrach as ullmhú, cocaireacht, pacáil agus an bia a láimhseáil.

Déan teagmháil le: johnd@follain.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 Aibreán 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Feisteoir Meicniúil & Uathoibriú

 • Fostóir: Folláin
 • Ceantar: Corcaigh

Tá post buan lánaimseartha mar feisteoir meicniúil agus uathoibriú á thairiscint. Beidh an té a cheaptar freagrach as cothabháil de ard chaighdeán a choinneáil ar an monarchan agus an trealamh ar fad. Beidh sé mar fhreagrach freisin a chinntiú go bhfuil cleachtais Sláinte agus Sábháilteacht á gcomhlíonadh.

Déan teagmháil le: johnd@follain.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 Aibreán 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Turasóireachta

 • Fostóir: An Díseart
 • Ceantar: Ciarraí

Tá post mar Bhainisteoir Turasóireachta sa Díseart, a mhairfidh suas le 18 mí, á thairiscint do dhuine a bhfuil líofacht Gaeilge acu. Tá tacaíocht chun an post seo a chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá phlean chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an post lonnaithe sa Díseart, Sráid an Doirín, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí.

Déan teagmháil le: runai@diseart.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 Aibreán 2023 17:00

Tuilleadh eolais

Scoláireacht – Seirbhísí Corparáideach

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun oiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil sa réimse Rialachas Corparáideach agus Riaracháin.