Fostaíocht

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Baineann folúntais a bhíonn fógartha ag cliantchomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliantchomhlacht de chuid an Údaráis tú agus gur mhaith leat folúntas a fhógairt ar ár láithreán, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

Bainisteoir – Togra Fiontar & Cultúr Uladh

 • Fostóir: Togra Fiontar & Cultúr Uladh
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Bainisteoir á lorg ag Togra Fiontar & Cultúr Uladh, a fhorbraíonn cúrsaí sóisialta, cultúrtha, teanga, oideachais agus eacnamaíochta i gceantar Mhachaire Rabhartaigh.

Spriocdháta d'iarratais: 28 May, 2021 - 17:00

Tuilleadh eolais

Scoláireacht i Mionfhiontraíocht & Nuálaíocht

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Scoláireacht i Mionfhiontraíocht & Nuálaíocht a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha fiontraíochta agus nuálaíochta.

Déan teagmháil le: www.udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Forbartha Gnó

 • Fostóir: Nemeton
 • Ceantar: Port Láirge

Tá Feidhmeannach Forbartha Gnó á lorg ag an gcomhlacht léirithe spóirt Nemeton TV. Beidh an té a cheapfar lonnaithe sa Rinn i gCo. Phort Láirge agus bheadh Gaeilge labhartha ina bhuntáiste.

Déan teagmháil le: hr@nemeton.ie

Spriocdháta d'iarratais: 14 May, 2021 - 10:00

Tuilleadh eolais

Suirbhéir Cainníochta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do Suirbhéir Cainníochta a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Maoine.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as rialú airgeadais don bhuiséad tógála agus cothabhála agus gach soláthar gaolmhar. Fógra anseo 

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 17 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Tograí & Sláinte agus Sábháilteachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Fógra an Phoist Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do Bhainisteoir Tograí & Sláinte agus Sábháilteachta a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Maoine.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bhéas freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar thograí chomh maith le cúrsaí Sláinte agus Sábháilteachta don fhoireann maoine.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 17 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Íocaíochtaí Deontas

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Fógra Anseo Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Íocaíochtaí Deontas a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bhéas freagrach as a chinntiú go ndéantar gach éileamh ar dheontas a thaifeadadh nuair a fhaightear sa rannóg é, go bhfuil na héilimh seiceáilte go cruinn agus nuair atá siad ceadaithe go ndéantar…

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Cuntasóir Cúnta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Fógra an Phoist Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do Chuntasóir Cúnta a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bhéas freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar fheidhm phleanála airgeadais agus bhuiséadaithe na heagraíochta mar aon le hullmhú cuntas míosúil, agus chun cabhrú dualgais ghéilliúlachta, iniúchta agus tuairiscithe a chaithfidh an…

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 14 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Seirbhísí Corparáideacha

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Seirbhísí Corparáideacha a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann na Rannóige Corparáidí.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar sheirbhísí corparáideacha na heagraíochta. Fógra anseo

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 21 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Soláthair Phoiblí & Íocaíochtaí

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Soláthair Phoiblí & Íocaíochtaí a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as cúnamh a thabhairt don Bhainisteoir Íocaíochtaí agus Soláthair Phoiblí chun bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar sholáthar poiblí agus íocaíochtaí na heagraíochta.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Tuilleadh eolais: Fógra udaras.ie/ass...

Spriocdháta d'iarratais: 14 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Comhordaitheoir Tograí – Comharchumann Shailearna Teo.

 • Fostóir: Comharchumann Shailearna Teo.
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Comharchumann Shailearna Teo., ar lorg duine cruthaitheach tionscantach do phost mar Chomhordaitheoir Tograí. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig an Chomharchumainn sna hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Déan teagmháil le: sailearna@gmail.com

Tuilleadh eolais: www.cst.ie

Spriocdháta d'iarratais: 7 May, 2021

Tuilleadh eolais

Anailísí Dearbhú Cáilíochta – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS d’Anailísí Dearbhú Cáilíochta, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Maoirseoir Táirgthe – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS do Mhaoirseoir Táirgthe, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Feidhmeannach Dearbhú Cáilíochta II – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS d’Fheidhmeannach Dearbhú Cáilíochta II, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Eolaí Anailíseach T&F – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS d’Eolaí Anailíseach T&F, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Oibrí Seomra Íonghlan – VIATRIS (Mylan Teoranta)

 • Fostóir: VIATRIS (Mylan Teoranta)
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag VIATRIS d’Oibrí Seomra Íonghlan, forbraíonn agus táirgeann VIATRIS (Mylan Teoranta) cógaisíocht in-insteallta ag a gcuid láithreacha in Indreabhán agus i gCasla. Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht.

Déan teagmháil le: www.viatris.com

Bainisteoir Forbartha Gnó – Seirbhísí Forbartha Gnó (DAC)

 • Fostóir: Seirbhísí Forbartha Gnó (DAC)
 • Ceantar: Corcaigh

Tá folúntas ag Seirbhísí Forbartha Gnó (DAC) fochuideachta de chuid Údarás na Gaeltachta, atá i bhfeighil togra straitéiseach chun forbairt a dhéanamh ar Choláiste Íosagáin i mBaile Bhuirne, chun Bainisteoir Forbartha Gnó a earcú. Glacfar le hiarratais chun Bainisteoir Forbartha Gnó a cheapadh don chuideachta gníomhaíochta ainmnithe (DAC) ar chonradh trí bliana.  Beidh bainistiú á dhéanamh ag an té a cheapfar ar chur…

Déan teagmháil le: www.udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 25 May, 2021 - 16:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Cáilíochta & Timpeallachta – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Bainisteoir Cáilíochta & Timpeallachta. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Innealtóir Sinsearach Cáilíochta – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Innealtóir Sinsearach Cáilíochta. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Innealtóir NPI – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Innealtóir NPI. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Innealtóir Déantúsaíochta – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Innealtóir Déantúsaíochta. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Ceannaire Grúpa Táirgthe – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Ceannaire Grúpa Táirgthe. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Oibritheoir Táirgthe – Cambus Medical

 • Fostóir: Cambus Medical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe ag earcú Oibritheoir Táirgthe. Is feadánra agus réitigh micrea-chomhpháirteanna don earnáil feistí leighis a bhíonn á ndéanamh ag an gcomhlacht Gaeltachta seo. Má tá dúshlán á lorg agat déan iarratas ar an bpost seo.

Innealtóir Sinsearach T&F – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe d’Innealtóir Sinsearach T&F ar chonradh téarmsa seasta. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Innealtóir Sinsearach NPI – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe d’Innealtóir Sinsearach NPI ar chonradh buan. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Innealtóir Sinsearach Déantúsaíochta – Aran Biomedical

 • Fostóir: Aran Biomedical
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe d’Innealtóir Sinsearach Déantúsaíochta  ar chonradh buan. Déanan an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Déan teagmháil le: www.aranbiomedical.com

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie