Fostaíocht

Roghnaigh:

Oifigeach Tionscadail – Phlean Gníomhaíochta d’Iorras Aithneach

 • Fostóir: Forbairt Chonamara Láir Teo.
 • Ceantar: Gaillimh

Beidh an té a bhéas ceaptha freagrach as clár oibre atá aontaithe le hÚdarás na Gaeltachta a chur i bhfeidhm agus ag obair leis an gComharchumann áitiúil FCL Teo., coistí áitiúla agus páirtithe eile chun spriocanna oibre a bhaint amach.

Déan teagmháil le: pleaniorrasaithneach@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 30 Samhain 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Riarthóir Déantúsaíocht

 • Fostóir: Randox
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Saotharlanna Randox díocasach fá sláinte an domhain a bhisiú agus beatha daoine a shábháil a bhuíochas de tháirgí nuálacha agus ceannródaíochta a fhorbairt.

Déan teagmháil le:

Spriocdháta d'iarratais: 30 Samhain 2022 23:59

Oibritheoir

 • Fostóir: Randox
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Saotharlanna Randox díocasach fá sláinte an domhain a bhisiú agus beatha daoine a shábháil a bhuíochas de tháirgí nuálacha agus ceannródaíochta a fhorbairt.

Déan teagmháil le:

Spriocdháta d'iarratais: 30 Samhain 2022 23:59

Duine Stórais

 • Fostóir: Randox
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Saotharlanna Randox díocasach fá sláinte an domhain a bhisiú agus beatha daoine a shábháil a bhuíochas de tháirgí nuálacha agus ceannródaíochta a fhorbairt.

Déan teagmháil le:

Spriocdháta d'iarratais: 30 Samhain 2022 23:59

Innealtóir

 • Fostóir: Randox
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Saotharlanna Randox díocasach fá sláinte an domhain a bhisiú agus beatha daoine a shábháil a bhuíochas de tháirgí nuálacha agus ceannródaíochta a fhorbairt.

Déan teagmháil le:

Spriocdháta d'iarratais: 2 Nollaig 2022 23:59

Oifigeach Pleanála Teanga

 • Fostóir: Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR
 • Ceantar: Dún na nGall

Déan teagmháil le: coamteo@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 6 Nollaig 2022 00:00

Tuilleadh eolais

Cúntóir Léirithe / Bainisteoir Léirithe

 • Fostóir: ANIAR
 • Ceantar: Ciarraí

Fáilteoidh an comhlucht teilifíse Aniar roimh iarratasóirí do phost mar Chúntóir Léirithe / Bainisteoir Léirithe. Is mian leo go mbeidh an té a fhostaítear lonnaithe in oifig Aniar sa Daingean i gCorca Dhuibhne.

Déan teagmháil le: eolas@aniartv.ie

Spriocdháta d'iarratais: 8 Nollaig 2022 12:00

Tuilleadh eolais

Príomhfheidhmeannach

 • Fostóir: Muintearas Teo
 • Ceantar: Gaillimh

Éilíonn an post seo duine den scoth a mbeidh, ar a laghad, taithí 3 bliana acu ag léibhéal sinsearach agus scileanna eagrúcháin a thuillfidh iontaoibh agus ómós ón bhfoireann, ó chliaint agus ó eagraíochtaí Stáit.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 8 Nollaig 2022 17:00

Tuilleadh eolais

Teicneoir Cothabhála – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá an comhlacht bácála Arán Ard Teo ag lorg Teicneoir Cothabhála faoi láthair.  Sonraí ar fad anseo.

Déan teagmháil le: HR@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse.ie

Folúntais le Éire Composites

 • Fostóir: Éire Composites
 • Ceantar: Gaillimh

Tá ceithre fholúntas ag ÉireComposites faoi láthair  - Oibreoir Déantúsaíochta - Meaisíneoir CNC - Oibreoir Déantúsaíochta Páirtaimsirthe - Bainisteoir Díolacháin Tastála

Déan teagmháil le: hr@eirecomposites.com

Oibrí Ginearálta – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Arán Ard Teoranta ag earcú oibreoirí ginearálta faoi láthair dá bhfoirne Táirgthe & Sláinteachais ar an láthair in Ard an Rátha.

Scoláireacht Chumarsáide

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal i gcumarsáid, i margaíocht nó i gcaidreamh poiblí atá á lorg. Ní mór cruinneas maith scríofa agus labhartha Gaeilge agus Béarla a bheith ag iarratasóirí, chomh maith le scileanna ríomhaireachta agus eolas maith ar ardáin na meán sóisialta.

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh/ Maigh Eo

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie

Tréadaí – Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

 • Fostóir: Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta
 • Ceantar: Corcaigh

Tá Tréadaí d'fheirm déiríochta á lorg Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

Déan teagmháil le: info@macroombuffalocheese.com

Gairmí Acmhainní Daonna – Pangea

 • Fostóir: Pangea
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Gairmí Acmhainní Daonna le taithí á lorg ag Pangea i láthair na huaire le bheith mar chuid dá fhoireann atá ag fás go tapaidh.

Teicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Theicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla. Sa ról seo beidh tú freagrach as tacaíocht theicniúil a sholáthar le fócas ar athnuachan bliantúil, calabrú agus tuairisciú bainistíochta.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Folúntais le ÉireComposites

 • Fostóir: Éire Composites
 • Ceantar: Gaillimh

Tá dhá fholúntas ag ÉireComposites faoi láthair – Oibreoir Déantúsaíochta & Oibreoir Déantúsaíochta Páirtaimseartha.

Déan teagmháil le: hr@eirecomposites

Innealtóir Cothabhála Seala – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá an t-Innealtóir Cothabhála Seala freagrach as an gclár cothabhála coisctheach agus ceartaitheacha a chur i gcrích de réir riachtanais Promise Free Gluten Free ar bhonn seala ina áis in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

Innealtóir Seirbhísí Machaire – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag lorg Innealtóir Seirbhísí Allamuigh a bheidh lonnaithe i réigiún Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara nó Lú.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Cúntóir Taighde – LAN CTR

 • Fostóir: LAN CTR
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá LAN CTR sa tóir ar chúntoir taighde le hoibriú leo agus i gcomhpháirtí le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus an t-Ollamh Fiona Doohan chun cabhrú lena n-iarrachtaí forbairt teicneolaíochtaí bithindiceora a dhéanamh agus monatóireacht ar shláinte na hithreach agus i mbailíochtú acmhainneacht miocróib chun sláinte agus athléimneacht barr na gairneoireachta a fheabhsú.

Teicneoir Cúram Custaiméirí – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Bhainisteoir Tacaíochta TF. Beidh tú freagrach as tacú le custaiméirí Kelsius agus a ranna TF chun tacaíocht theicniúil a sholáthar do tháirgí agus seirbhísí Kelsius.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Bainisteoir Airgeadais

 • Fostóir: Pangea
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Bainisteoir Airgeadais a lorg ag Pangea i láthair na huaire le bheith mar chuid dá fhoireann atá ag fás go tapaidh.

Oibritheoir Déantúsaíochta Aeraspáis

 • Fostóir: ÉireComposites
 • Ceantar: Gaillimh

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá lonnaithe i gConamara agus ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, shnáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.

Glantóir Páirtaimseartha – Éire Composites

 • Fostóir: Éire Composites
 • Ceantar: Gaillimh

Faoi láthair, tá Éire Composites ag lorg glantóir páirtaimseartha chun dul ar fhoireann chairdiúil s'acu! Beidh tú ag obair trí uair an chloig gach Déardaoin agus Aoine go seachtainiúil agus beidh tú sásta saoire/tinnis a chlúdach ó am go chéile ar an Luan, Máirt agus Céadaoin.

Folúntais le Viatris

 • Fostóir: Viatris
 • Ceantar: Gaillimh

Tá deiseanna fostaíochta ar fáil le comhlacht Viatris san innealtóireacht, cothabháil, táirgeadh, rialú cáilíochta, QC/ ceimic, aistriú teicniúil & gnóthaí rialála. Beidh an té a fhostaítear lonnaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Ról Innealtóra Aeraspáis – Éire Composites

 • Fostóir: Éire Composites
 • Ceantar: Gaillimh

Tá ÉireComposites páirteach i bhforbairt an dearaidh agus i ndéanamh comhpháirteanna comhchodacha agus cóimeálacha do na hearnálacha Aeraspáis, Spáis, Fuinnimh In-athnuaite agus Tionscail. Tá folúntas ann anois d’Innealtóir Aeraspáis chun dul ar fhoireann agus cabhair a thabhairt mar thacú le fás an ghnó.

Scoláireacht Teicneolaíochta – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun taithí phraiticiúil a fháil sa réimse oibre teicneolaíocht faisnéise. Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal sa teicneolaíocht atá á lorg. Beidh líofacht i labhairt na Gaeilge agus cruinneas i scríobh na Gaeilge ag an té a cheapfar.

Scoláireacht i bhForbairt Gnó – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá Scoláireacht i bhForbairt Gnó a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha gnó.

Folúntais le CWS Cleanrooms (Éireann) Teo.

 • Fostóir: CWS Cleanrooms (Éireann) Teo.
 • Ceantar: Gaillimh

Tá CWS Cleanrooms (Éireann) Teo. atá lonnaithe i Spidéal ag lorg baill foirne lánaimseartha agus deireadh seachtaine.

Déan teagmháil le: cs.cleanrooms.ie@cws.com

Gairneoir – Lárionad Achmhainní Nádúrtha CTR

 • Fostóir: Lárionad Achmhainní Nádúrtha
 • Ceantar: Dún na nGall

Cuireann LAN CTR (Cill Ulta) freagraí áitiúla chun cinn ar na dúshláin seo a leanas: Athrú Aeráide, Díghrádú Éiceolaíoch, Spleáchas ar Allmhairí Talmhaíochta agus meath Chultúir, Theanga agus Dhaonra na Gaeltachta. Ról riachtanach é seo don dá thionscadal Cúlra Créafóige agus Cill Ulta; rachaidh sé i bhfeidhm orthu, agus bhéarfaidh sé tacaíocht daofa.

Bainisteoir Áit Oibre

 • Fostóir: Mint Tek
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Mint-Tek ag tógáil croíláir do fhorbróirí, dearthóirí agus nuálaí chun rochtain a thabhairt dóibh ar dhéantóirí domhanda, teicneolaíocht agus smaointe dá bhfeidhmiú. Tá siad ag earcú Bainisteoir Áit Oibre