Cláraigh chun eolas a fháil ar Phoist Ghaeltachta

Fostaíocht

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Baineann folúntais a bhíonn fógartha ag cliantchomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliantchomhlacht de chuid an Údaráis tú agus gur mhaith leat folúntas a fhógairt ar ár láithreán, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

Oifigeach Margaíochta Turasóireachta – CFID

 • Fostóir: Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile
 • Ceantar: Maigh Eo

Tá Oifigeach Margaíochta Turasóireachta á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile (CFID), Eachléim chun dul i mbun cúraimí turasóireachta i gceantar feidhme an chomharchumainn. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomharchumann ar an Eachléim

Déan teagmháil le: eolas@ionaddeirbhile.ie

Spriocdháta d'iarratais: 1 Meitheamh 2022 00:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir – Cleas CTR

 • Fostóir: Cleas CTR
 • Ceantar: Gaillimh

Tá bainisteoir á lorg ag Cleas CTR atá lonnaithe in Inis Oírr. Beidh an té a fhostaítear ag plé le tograí beaga san oileán faoin gclár seirbhísí pobail.

Déan teagmháil le: cleasteo@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 23 Bealtaine 2022 00:00

Tuilleadh eolais

Riarthóir – Conradh Saoire Mháithreachais – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conraithe, ag clúdach saoire mháithreachas, do dhuine cumasach i gcúrsaí riaracháin agus le líofacht i nGaeilge le hoibriú in Oifig an Údaráis i nDaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 19 Bealtaine 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Fáilteoir & Riarthóir – Oifigeach Cléireachais

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Cléireachais a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann na Rannóige Cumarsáide. Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bhéas freagrach as an oifig fáiltithe a láimhseáil agus bainistiú éifeachtach ar an malartán.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 20 Bealtaine 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Íocaíochtaí Deontas – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Íocaíochtaí Deontas a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 20 Bealtaine 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Comhordaitheoir Pleanála Teanga – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Údarás na Gaeltachta ag reáchtáil comórtais le duine a cheapadh sa phost mar Chomhordaitheoir Pleanála Teanga. Beidh an té a cheapfar ag cuidiú le comhordú straitéis, cláir agus scéimeanna tacaíochta na heagraíochta.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 27 Bealtaine 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Riarthóir – Conradh Bliana – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh bliana do dhuine cumasach i gcúrsaí riaracháin agus le líofacht Ghaeilge le hoibriú in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 20 Bealtaine 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Pleanála Teanga Réigiúin Chonnacht / Laighean – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá Údarás na Gaeltachta ag earcú Feidhmeannach Pleanála Teanga do Réigiúin Chonnacht / Laighean. Beidh an té a cheapfar ag cuidiú le cuspóirí na heagraíochta tacú leis an Ghaeilge a chothú agus a neartú agus le feidhmiú an phróisis phleanála teanga i Réigiúin Chonnacht agus Laighean.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 27 Bealtaine 2022 16:00

Tuilleadh eolais

Innealtóir Cothabhála Seala – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá an t-Innealtóir Cothabhála Seala freagrach as an gclár cothabhála coisctheach agus ceartaitheacha a chur i gcrích de réir riachtanais Promise Free Gluten Free ar bhonn seala ina áis in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

Déan teagmháil le: hr@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse....

Oibrí Ginearálta – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Arán Ard Teoranta ag earcú oibreoirí ginearálta faoi láthair dá bhfoirne Táirgthe & Sláinteachais ar an láthair in Ard an Rátha.

Déan teagmháil le: hr@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse....

Teicneoir Cúram Custaiméirí – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Bhainisteoir Tacaíochta TF. Beidh tú freagrach as tacú le custaiméirí Kelsius agus a ranna TF chun tacaíocht theicniúil a sholáthar do tháirgí agus seirbhísí Kelsius.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Teicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Theicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla. Sa ról seo beidh tú freagrach as tacaíocht theicniúil a sholáthar le fócas ar athnuachan bliantúil, calabrú agus tuairisciú bainistíochta.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Forbróir Sinsearach PHP – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag earcú don ról mar fhorbróir PHP a bheidh freagrach as feidhmchláir éagsúla a fheabhsú agus a chothabháil.

Déan teagmháil le: flusson@kelsius.com

Tuilleadh eolais: kelsius.com/vacancies

Innealtóir Seirbhísí Machaire – Cora Tine Teo

 • Fostóir: Cora Tine Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá Kelsius ag lorg Innealtóir Seirbhísí Allamuigh a bheidh lonnaithe i réigiún Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara nó Lú.

Déan teagmháil le: paul.gallagher@kelsius.com

Innealtóir Tionscadail – ÉireComposites

 • Fostóir: ÉireComposites Teo
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag ÉireComposites Teo d’Innealtóir Tionscadail ag tuairisciú don Bhainisteoir Innealtóireachta ag a n-áis in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Déan teagmháil le: hr@eirecomposites.com

Tuilleadh eolais: www

Tuilleadh eolais

Scoláireacht Teicneolaíochta – Údarás na Gaeltachta

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun taithí phraiticiúil a fháil sa réimse oibre teicneolaíocht faisnéise.

Teicneoir Cothabhála – Arán Ard Teo

 • Fostóir: Arán Ard Teo
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá an comhlacht bácála Arán Ard Teo ag lorg Teicneoir Cothabhála faoi láthair.  Sonraí ar fad anseo.

Déan teagmháil le: HR@gallaghersbakehouse.ie

Tuilleadh eolais: gallaghersbakehouse.ie

Tréadaí – Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

 • Fostóir: Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta
 • Ceantar: Corcaigh

Tá Tréadaí d’fheirm déiríochta á lorg Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

Déan teagmháil le: info@macroombuffalocheese.com

Feachtas Earcaíochta – ProAmpac

 • Fostóir:
 • Ceantar: Dún na nGall

Tá poist lánaimseartha agus pháirtaimseartha á dtairiscint ag ProAmpac d’Oibritheoirí Meaisín Priontála, Oibritheoirí Meaisín Táirgthe, Oibritheoirí Pacála, Maoir Táirgthe, Teicneoirí Cothabhála, Printísigh Teicneora Cothabhála agus mar Bhainisteoir Imshaoil, Sláinte & Sábháilteachta.

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Déan teagmháil le: eolas@cnng.ie

Tuilleadh eolais: comharnaionrai.ie