Fostaíocht

Roghnaigh:

Oibrí Cistine

 • Fostóir: Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/ An Crann Taca
 • Ceantar: Gaillimh

Tá an ITT/An Crann Taca in Indreabhán, Co. na Gaillimhe ag lorg iarratas faoi láthair do phost lánaimseartha ar chonradh sainchuspóra mar oibrí cistine idir 7.00 agus 4.00 Luan go hAoine. Tá taithí ar chócaireacht do ghrúpaí chomh maith le Gaeilge líofa riachtanach don phost.

Déan teagmháil le: ittancranntaca@gmail.com

Tuilleadh eolais: ancranntaca.wordpress.com

Spriocdháta d'iarratais: 1 Deireadh Fómhair 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Oibrithe Luathbhlianta

 • Fostóir: Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/ An Crann Taca
 • Ceantar: Gaillimh

Fáiltíonn an ITT/An Crann Taca in Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh iarratais do phoist mar Oibrithe Luathbhlianta (Lánaimseartha & Páirtaimseartha) inár naíonraí agus naíolann. Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht Leibhéal 5 i gCúram Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann) a bheith acu. Tá caighdeán maith Gaeilge riachtanach do na poist seo.

Déan teagmháil le: ittancranntaca@gmail.com

Tuilleadh eolais: ancranntaca.wordpress.com

Spriocdháta d'iarratais: 1 Deireadh Fómhair 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Oibrithe Iarscoile

 • Fostóir: Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/ An Crann Taca
 • Ceantar: Gaillimh

Fáiltíonn an ITT/An Crann Taca in Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh iarratais do phoist mar Oibrithe Iarscoile. Is iad na huaireanta atá i gceist ó Luain go hAoine ná 7.30 -9.30 ar maidin agus 1.00- 17.30 san Iarnóin. Níl aon cháilíocht faoi leith i gceist leis na poist seo ach tá caighdeán maith Gaeilge riachtanach.

Déan teagmháil le: ittancranntaca@gmail.com

Spriocdháta d'iarratais: 5 Deireadh Fómhair 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Tograí Sláinte & Sábháilteacha

 • Fostóir: Údaras na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tacaíocht leanúnach don Rannóg Maoine chun tionscadail a sheachadadh go rathúil, idir uasghrádú agus tógáil nua agus chomh maith leis sin na modhanna imeachta maidir le bainistiú a dhéanamh ar na treoirlínte sláinte and sábháilteacht do na tograí seo le treisiú ionas go féidir cinntiú go gcloíonn ár dtograí leis na riachtanais sláinte agus sábháilteachta go léir agus go bhfuil bainistiú riosca dhá dhéanamh ar gach togra.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 6 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Feidhmeannach Soláthair & Riosca Maoine

 • Fostóir: Údaras na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh ag clúdach saoire máithreachas, post ar chonradh, a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Maoine. Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bhéas freagrach as tacú leis an foireann maoine chun tionscadail a sheachadadh go rathúil (uasghrádú agus tógáil nua) agus riosca a bhainistiú.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 6 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Bainisteoir Acmhainní Daonna

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Is mian le TG4 Bainisteoir Acmhainní Daonna a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Stiúrthóir Oibríochtaí & Acmhainní Daonna, beidh an Bhainisteoir Acmhainní Daonna i gceannas ar ghnóthaí acmhainní daonna TG4 a bhainistiú.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 9 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Comhordaitheoir Meán Sóisialta

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Is deis tábhacht iad na Meáin Shóisialta do TG4 chun nascadh a dhéanamh leis an bpobal féachana agus le pobal nua a mhealladh chuig ábhar TG4. Cuirfear fáilte roimh iarrthóirí a bhfuil tuiscint acu ar TG4, sainscil agus taithí acu ar na hardáin Shóisialta, agus Gaeilge & Béarla den scoth acu.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 9 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Rúnaí / Fáilteoir

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, teacht i láthair taitneamhach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 9 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Sceidealóir Ilardáin

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá ábhar TG4 ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann, ar fud an domhain ar an idirlíon agus ar ardáin dhigiteacha. Is mian le TG4 Sceidealóir Ilardáin a earcú. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Sceidealóir Ilardáin i gceannas ar an sceideal laethúil a chur i dtoll a chéile agus é a chur ar aer.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 9 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Anailísí Tacaíochta Margaíochta

 • Fostóir: Pangea
 • Ceantar: Dún na nGall

Is post lánaimseartha buan atá i gceist lonnaithe sna Clochán Liath, Co. Dhún na nGall.

Spriocdháta d'iarratais: 12 Deireadh Fómhair 2023 00:00

Tuilleadh eolais

Riarthóir Airgeadais & Soláthair

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Is foilsitheoir/craoltóir é TG4 a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá TG4 ag earcú Riarthóir Airgeadais & Soláthair a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 13 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Maor Craolacháin

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Tá TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge, lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá sé i gceist ag TG4 post, Maor Craolacháin, a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe, a earcú ar chonradh buan agus ar phainéal. Beidh an duine a roghnófar freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 13 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Cuntasóir Airgeadais

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais do phost an Chuntasóra Airgeadais do chlúdach saoire máithreachas. Tá deis uaireannta páirtaimseartha nó lánaimseartha a oibriú. Tá TG4 ag earcú Cuntasóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 13 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Eagarthóir Coimisiúnaithe

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh

Is mian le TG4 Eagarthóir Coimisiúnaithe a earcú. Ag freagairt don Bhainisteoir Coimisiúnaithe, beidh an tEagarthóir Coimisiúnaithe Clár freagrach as cláracha a fhorbairt, a choimisiúnú agus a cheannach a oireann do TG4 de réir riachtanais sceideal na gclár agus spriocanna TG4 atá ar an gcaighdeán is airde agus is mó luach do phobal féachana leathan TG4 in Éirinn agus ar fud an domhain.

Déan teagmháil le: cv@tg4.ie

Spriocdháta d'iarratais: 16 Deireadh Fómhair 2023 16:00

Tuilleadh eolais

Innealtóir Dearadh Tairgí

 • Fostóir: Westire Technology Limited
 • Ceantar: Gaillimh

Ba cheart go mbeadh an té a cheapfar in ann oibriú as a stuaim féin agus mar phairt d'fhoireann atá i gconaí ag fás. Teastaíonn sár scileanna cumarsáide ón té a cheapfar

Déan teagmháil le: sean.noone@westire.com

Spriocdháta d'iarratais: 20 Deireadh Fómhair 2023 00:00

Tuilleadh eolais