Na Rosa

Na Rosa

Is ceantar tuaithe den chuid is mó atá sa LPT seo, agus gan aon chuid de níos faide ná seacht gciliméadar ón fharraige.

Léiríonn figiúirí Dhaonáireamh 2016 go bhfuil 5,372 duine ina gcónaí i LPT na Rosann agus go bhfuil 5.3% den daonra os cionn 3 bliana d’aois ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Tá ceanneagraíocht LPT na Rosann comhdhéanta de thrí eagraíocht: Forbairt na Rosann, Tionscnamh Forbartha Phobal na Rosann agus Machaire le Chéile

Coiste Pleanála Teanga:
Pleanáil Teanga na Rosann
pleanailteanganarosann.com

Forbairt na Rosann CTR
Ionad Teampall Cróine
An Clochán Liath
Co. Dhún na nGall

074 95 22198