Na Rosa

Na Rosa

Is ceantar tuaithe den chuid is mó atá sa LPT seo, agus gan aon chuid de níos faide ná seacht gciliméadar ón fharraige.

Léiríonn figiúirí Dhaonáireamh 2016 go bhfuil 5,372 duine ina gcónaí i LPT na Rosann agus go bhfuil 5.3% den daonra os cionn 3 bliana d’aois ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Oifigigh Pleanála Teanga

Oifigeach Pleanála Teanga

Mary Uí Bhriain

maryoptnarosann@gmail.com

Oifigeach Pleanála Teanga BSG an Chlocháin Léith

Gráinne Nic Niallais

bsgcl.ie@gmail.com

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Ceanneagríocht: Tá Forbairt na Rosann CTR. ag feidhmiú mar cheanneagraíocht le tacaíocht leanúnach  ó CDP na Rosann CTR. agus Machaire le Chéile CTR.  Tá ionadaithe ón trí eagraíocht sin ag feidhmiú i gcuideachta ionadaithe ó ghrúpaí pobalbhunaithe eile ar choiste stiúrtha Phleanáil Teanga na Rosann (CPTNR).

Coiste Pleanála Teanga:
Pleanáil Teanga na Rosann
pleanailteanganarosann.com

Forbairt na Rosann CTR
Ionad Theampall Cróine
An Clochán Liath
Co. Dhún na nGall

074 95 22198