Oirthear Chathair na Gaillimhe

Tá an Ghaeilge á labhairt mar theanga dhúchais sa gceantar ar imeall oirthear chathair na Gaillimhe leis na blianta. Is grúpa deonach é Coiste Pleanála Teanga an Bhruaigh Thoir a tháinig le chéile i lár 2017 le tabhairt faoi Ghaeltacht Oirthear na Gaillimhe a chaomhnú.

Dar le Daonáireamh 2016 go bhfuil 7,800 duine ina gcónaí sa LPT agus go raibh 2.9% den daonra (3 bliana agus os a chionn) ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Oifigeach Pleanála Teanga

Micheál Mac Aoidh

anbruachthoir@gmail.com

An Plean Teanga

Is é seo an plean teanga atá ceadaithe don limistéar.

Ceanneagraíocht