Struchtúr na hEagraíochta

 1. An Bord
 2. Príomhfheidhmeannach

  Tomás Ó Síocháin

  1. Stiúrthóir Seirbhisí Corparáideacha
   Colm Ó Coisdealbha
   1. Ceannasaí Airgeadais
   2. Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha
  2. Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta agus Maoine
   Dearbháil Ní Chualáin
   1. Ceannasaí Fiontraíochta & Fostaíochta
   2. Ceannasaí Maoine
   3. Ceannasaí Scileanna & Taighde
  3. Stiúrthóir Forbartha Réigiúnaí, Pobail & Pleanála Teanga
   Rónán Mac Con Iomaire
   1. Ceannasaí Pleanála Teanga
   2. Ceannasaí Oifig Réigiúnach & Forbartha Pobail an Deiscirt
   3. Ceannasaí Oifig Réigiúnach & Forbartha Pobail an Iarthair
   4. Ceannasaí Oifig Réigiúnach & Forbartha Pobail an Tuaiscirt