Struchtúr na hEagraíochta

 1. An Bord
 2. Príomhfheidhmeannach

  Tomás Ó Síocháin

  1. Stiúrthóir Seirbhisí Corparáideacha
   Colm Ó Coisdealbha
   1. Bainisteoir Airgeadais
   2. Bainisteoir Seirbhísí Corparáideacha
   3. Rúnaí Bhord Údarás na Gaeltachta
  2. Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta, Maoine agus Innealtóireachta
   Dearbháil Ní Chualáin
   1. Bainisteoir Fiontraíochta & Fostaíochta
   2. Bainisteoir Maoine & Innealtóireachta
   3. Bainisteoir Taighde & Forbartha Earnála
  3. Stiúrthóir Forbartha Réigiúnaí, Pobail & Pleanála Teanga
   Rónán Mac Con Iomaire
   1. Bainisteoir Pleanála Teanga
   2. Bainisteoir Oifig Réigiúnach & Forbartha Pobail an Deiscirt
   3. Bainisteoir Oifig Réigiúnach & Forbartha Pobail an Iarthair
   4. Bainisteoir Oifig Réigiúnach & Forbartha Pobail an Tuaiscirt