An Ghaeltacht Láir

Is ceantar fairsing tíreolaíoch é LPT na Gaeltachta Láir a shíneann ón Chlochán i bparóiste Ghleann Fhinne go dtí an Dúchoraidh agus ó dheas go dtí an Srath Buí agus ar aghaidh go dtí Gleann Mór na nGleanntach agus Éadan Anfach.

De réir thorthaí Dhaonáireamh 2016 bhí 1,595 duine ina gcónaí sa LPT, agus is cainteoirí laethúla Gaeilge iad 21.9% den daonra 3 bliana agus os a chionn.

Oifigeach Pleanála Teanga

Aodh Mac Ruairí

anghaeltachtlair@outlook.ie

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Gleann Fhinne CTR

Coiste Pleanála Teanga:                                               Coiste Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir

Gleann Fhinne CTR
An Clochán Beag
An Clochán
Leifear
Co. Dhún na nGall