Deiseanna do Mhicléinn ag Críochnú na Scoile

NEEDS ALT

Scéim na bPrintíseach

Más athrú saoil, athrú ceirde nó ceird a fhoghlaim atá ag teastáil uait, tapaigh an deis leis an Scéim Scoláireachta do Phrintísigh atá á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta.  Tá os cionn 50 scoláireacht printíseachta de luach níos mó ná €2,000 an ceann ar fáil ón eagraíocht chun tacú le daoine gur mian leo cáilíocht a bhaint amach in aon cheann de na Scéimeanna Printíseachta Caighdeánbunaithe atá aitheanta ag SOLAS.

An Tairiscint

Tá scoláireachtaí ar fáil do Printíseachtaí Ceirde agus Printíseachtaí Nua-aoiseacha agus is fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí a bhfuil an scoil fágtha acu le cáilíocht phrintíseachta atá aitheanta ag an gComhairle Phrintíseachta a bhaint amach. Gach eolas faoi na printíseachtaí agus na cáilíochtaí a bhaineann leo le fáil ag www.apprenticeship.ie

Printíseachtaí – Céard atá ar fáil?

Tá dhá chatagóir sa Scéim:

 1. Printíseachtaí Ceirde (i measc na gceirdeanna seo: siúinéireacht, pluiméireacht, meicníocht, gruagaireacht agus araile),
 2. Printíseachtaí Nua-aoiseacha (i measc na bprintíseachtaí seo: teicneoir saotharlainne, cleachtóir árachais, ceantálaíocht agus seirbhísí réadmhaoine agus araile).

Tá 15 earnáil éagsúil ag teacht faoin scéim agus 60 printíseacht ag baint leo sin, iad ar fad aitheanta ag SOLAS agus oscailte do phobal na Gaeltachta le líofacht i nGaeilge.

Seo a leanas na hearnálacha ina bhfuil Scoláireachtaí Printíseachta Údarás na Gaeltachta ar fáil:

 • Airgeadas
 • Bithchógais
 • Crannadóireacht
 • Díolachán
 • Earcaíocht
 • Fáilteachas agus Bia
 • Gruaig
 • Innealtóireacht
 • Leictreach
 • Lóistíocht
 • Mótar
 • Seirbhísí Réadmhaoine
 • Teicneolaíochtaí Faisnéise
 • Tógáil

Tá liosta iomlán de na 60 printíseacht atá faofa mar chuid de Scéim Scoláireachta Printíseachta Údarás na Gaeltachta 2022 le fáil anseo.

Riachtanais faoi leith maidir leis na printíseachtaí ar fad:

 • Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa a bhfuil an scoil fágtha acu na scoláireachtaí seo.
 • Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine dífhostaithe atá ag iarraidh gairm nua a thosú.

Léirigh do spéis anseo

 

Cúrsaí Tríú Leibhéal i gcomhar le hInstitiúidí Tríú Leibhéal

I gcomhpháirtíocht leis na hInstitiúidí Triú Leibhéal seo a leanas, tá maoiniú á chur ar fáil ag an Údarás:

 • Tá cúrsa Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann Leibhéal 8) / MSc (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann Leibhéal 9) atá á riaradh ag Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh i gcomhpháirt leis an gcomhlacht aistriúcháin Gaeltachta, Europus.
 • Tá cúrsa Ard-Dioplóma i Léiriú Teilifíse agus na Meáin Dhigiteacha (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann Leibhéal 8) le Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt i gcomhar leis an gcomhlacht léirithe teilifíse Gaeltachta, Nemeton. Tuilleadh eolais le fáil anseo

Comhpháirtíocht le tg4

NEEDS ALT

Tá clár forbartha oiliúna nua sna Meáin Dhigiteach, forbartha le TG4 agus páirtithe leasmhara eile san earnáil léirithe neamhspleách le dul i ngleic le bearnaí cumais mar a bhí curtha in iúl ag na comhlachtaí neamhspleácha iad féin.

Tríd an scéim seo tá oifigeach faoi oiliúint fostaithe i ndeich gcomhlacht a sholáthraíonn ábhar léirithe do TG4.  Is bunaithe ar riachtanais scile gach comhlacht ar leith atá an tOifigeach faoi oiliúint ceaptha, i réimse sainscile m.sh. stiúrthóireacht / léiritheoireacht / taighde & r.l.  Beidh Dámhachtain Speisialta Dearbhú Cáilíochta & Cailíochtaí Éireann Leibhéal 8 le bronnadh ó IT na Gaillimhe / Mhaigh Eo ar na rannpháirtithe.

Blaiseadh den scéim le fáil anseo: Youtube Scéim Forbartha Oiliúna sna Meáin

Eolas breise:  TG4 www.tg4.ie eolas@tg4.ie