Maigh Eo Thiar

Maigh Eo Thiar

Clúdaíonn Limistéar Pleanála Teanga Mhaigh Eo Thiar na toghranna seo a leanas: Acaill, an Corrán agus Dú Éige. Aontaíodh go bhféadfaí toghroinn Shliabh Mór a chur san áireamh sa phróiseas pleanála seo agus Plean Teanga a réiteach don pharóiste ina iomlán.

Léiríonn figiúirí Dhaonáireamh 2016 go bhfuil 2,088 duine ina gcónaí i LPT Mhaigh Eo Thiar agus go bhfuil 8.6% den daonra os cionn 3 bliana d’aois ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Oifigeach Pleanála Teanga

Colm Mac Eachmharcaigh

colm@acaill.com

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla
www.acaill.com

Language Planning Committee:
Gaeilg’ Acla

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla
Acaill
Co. Mhaigh Eo

(098) 43292

info@acaill.com
Facebook