Ráth Chairn agus Baile Ghib

Ní hionann scéal Ghaeltacht na Mí agus scéal na gceantar Gaeltachta eile. Is pobail athlonnaithe iad pobail Ráth Chairn agus Bhaile Ghib a tháinig go Co. na Mí sna tríochaidí ó cheantair Ghaeltachta eile ar fud na tíre.

De réir figiúirí Dhaonáireamh 2016, tá 1,857 duine ina gcónaí i LPT Ráth Chairn & Baile Ghib agus labhraíonn 15.9% de phobal an LPT (3 bliana agus os a chionn) an Ghaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais.

Oifigeach Pleanála Teanga

Plean Teanga an Limistéir

Ceanneagraíocht

Comharchumann Ráth Chairn

Comharchumann Ráth Chairn
Ráth Chairn
Baile Átha Buí
Co. na Mí

Coiste Pleanála Teanga

Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí

rathcairn@eircom.net
Facebook
Twitter