Ráth Chairn agus Baile Ghib

Ní hionann scéal Ghaeltacht na Mí agus scéal na gceantar Gaeltachta eile. Is pobail athlonnaithe iad pobail Ráth Chairn agus Bhaile Ghib a tháinig go Co. na Mí sna tríochaidí ó cheantair Ghaeltachta eile ar fud na tíre.

De réir figiúirí Dhaonáireamh 2016, tá 1,857 duine ina gcónaí i LPT Ráth Chairn & Baile Ghib agus labhraíonn 15.9% de phobal an LPT (3 bliana agus os a chionn) an Ghaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais.

Oifigeach Pleanála Teanga

Hannah Ní Bhaoill

gaeltachtnami@gmail.com

Plean Teanga an Limistéir

Ceanneagraíocht

Comharchumann Ráth Chairn

Comharchumann Ráth Chairn
Ráth Chairn
Baile Átha Buí
Co. na Mí

Coiste Pleanála Teanga

Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí

rathcairn@eircom.net
Facebook
Twitter