Toraigh

Toraigh

Is LPT an-bheag é Toraigh nach bhfuil ach thart ar chúig chiliméadar ar fhad agus ciliméadar go leith ar leithead. Tá an LPT suite naoi míle i bhfarraige amach ó iarthuaisceart mhórthír chontae Dhún na nGall.

De réir thorthaí Dhaonáireamh 2016 bhí 119 duine ar an oileán agus bhí 74.6% den daonra 3 bliana agus os a chionn ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Ceanneagraíocht: Comharchumann Thoraí

Oifigeach Pleanála Teanga

An Plean Teanga

Ceanneagraíocht

Comharchumann Thoraí                                                                                                                              Toraigh
Co. Dhún na nGall

www.oileanthorai.com

ccthorai@gmail.com
(074) 913 5502