gteic

Is gréasán de 30 mol nuálaíochta & digiteacha é gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta a bheidh á bhunú i gceantair ar fud Ghaeltacht na hÉireann. Beidh na moil nuálaíochta seo fud fad Shlí mhaorga an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí agus Corcaigh agus beidh Port Láirge agus An Mhí in Oirthear Ársa na hÉireann san áireamh freisin. Beidh sé oileán Gaeltachta agus seacht n-oileán nach bhfuil sa Ghaeltacht áirithe chomh maith mar chuid lárnach den éiceachóras digiteach seo chun tacú le hinbhuanaitheacht phobal na n-oileán seo amach ón gcósta.

Tá áiseanna deasc shealaíochta agus spásanna roinnte do chianoibrithe agus ríomhoibrithe inár gcuid mol chomh maith le spás oifige lánfheistithe agus aonaid ghorlainne le rochtain idirlín ardluais chun nuálaíocht agus forbairt coincheapa a éascú.