Baile Bhuirne

Coláiste Íosagáin

8 Aibreán, 2020

Tuairimí an Phobail á lorg d’fhorbairt Choláiste Íosagáin, Baile Bhuirne

Coláiste Íosagáin

8 Eanáir, 2020

Fáilte roimh maoiniú de €2.7m ceadaithe do Choláiste Íosagáin

26 Iúil, 2019

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta i mBaile Bhuirne Co. Chorcaí.

Shean ospidéal an Daingin

18 Feabhra, 2019

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú €1.06M do thograí Gaeltachta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

7 Meitheamh, 2016

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhúirne

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Aibreán, 2014

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhuirne i gCo. Chorcaí

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

21 Meitheamh, 2012

10 bPost Nua á gcruthú ag Putóg Teo i nGaeltacht Bhaile Bhuirne, Co. Chorcaí

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

22 Márta, 2012

Ráiteas ó Údarás na Gaeltachta maidir le Trident Safety Group

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

17 Bealtaine, 2011

11 Post nua do Ghaeltacht Chorcaí – Grúpa DGP INTELSIUS ag leathnú go Baile Bhuirne, Co. Chorcaí

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

8 Aibreán, 2011

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaí

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

22 Márta, 2010

Ionad Nua Oscailte ag Independent Irish Health Foods Ltd i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaí

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

29 Meitheamh, 2009

An comhlacht ardteicneolaíochta Somex Teo ag dul i mbun gnó ar Pháirc Thionscail Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhuirne

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

19 Bealtaine, 2009

Duaiseanna Réigúnacha do réigiún na Mumhan sa chomórtas “An Baile Beo” bronnta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

12 Márta, 2007

Fáilte roimh Acmhainn Tacaíochta agus Forbartha don Ghaeilge

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

21 Samhain, 2006

Duaiseanna na Scéime Forbartha Pobail “Gníomh don Ghaeltacht” do Réigiún an Deiscirt bronnta ag Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

20 Samhain, 2006

An Baile Beo – Duaiseanna Réigiún an Deiscirt Bronnta