Duaiseanna na Scéime Forbartha Pobail “Gníomh don Ghaeltacht” do Réigiún an Deiscirt bronnta ag Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta

21 Samhain, 2006

nóiméad léite

Ag ócáid (8i.n. Dé Máirt 21 Samhain) in Óstán Ghobnatan, bhronn Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Pádraig Ó hAoláin duaiseanna réigiún an Deiscirt (Gaeltachtaí Chiarraí, Chorcaigh agus Port Láirge).

Tá an scéim seo oscailte do choistí deonacha pobail, comharchumainn agus comhlachtaí pobalbhunaithe atá cláraithe leis an Údarás.

Bronnadh na duaiseanna seo a leanas ar an oíche:

Rannóg na gComharchumann / na gComhlachtaí Pobalbhunaithe

An Chéad Duais: Comharchumann Chléire Teo €10,000

An Dara Duais: Forbairt na Dromada Teo €5,000

An Tríú Duais: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo €4,000

An Ceathrú Duais: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh Teo€3,000

An Cúigiú Duais: Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo €1,500

Rannóg na nEagras Pobail

An Chéad Duais: Coiste Forbartha na Sceilge €10,000

An Dara Duais: Comhaltas Cosanta Ghaeltacht Chúil Aodha €5,000

An Tríú Duais: Coiste Forbartha Fionntrá €4,000

An Ceathrú Duais: Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo €3,000

An Cúigiú Duais: Coiste Forbartha Bhéal Átha an Ghaorthaidh €2,000

Duaiseanna Aitheantais

Comharchumann Dhún Chaoin €1,500

Cumann na Croise Deirge €1,500

Coiste Forbartha Chill na Martra €1,500

Comhairle Pobail na Rinne €1,500

Coiste Pobail an tSeanphobal €1,500

Coiste Pobail Lios Póil €1,000