Turasóireacht

25 Eanáir, 2022

Ag Cuidiú le Téarnamh na Turasóireachta sna Ceantair Ghaeltachta

27 Meán Fómhair, 2021

Teanga, Turasóireacht agus an Timpeallacht i gcroílár thodhchaí na Ceathrún Rua

An Laoi

27 Iúil, 2020

Ráiteas ó Chruinniú Boird Údarás na Gaeltachta

Áras Éanna

14 Iúil, 2020

Ráiteas ó Chruinniú Boird Údarás na Gaeltachta

Kayaks on a beach on the Aran Islands

22 Bealtaine, 2020

Ag Slánú Eispéireas Cuartaíochta Samhradh 2020

6 Samhain, 2019

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú €1.87M ón gciste RRDF do thogra suntasach turasóireachta i nGaeltacht Mhaigh Eo

20 Iúil, 2018

Nuálaíocht, Fiontraíocht agus an Ghaeilge ag croílár Plean Straitéiseach Údarás na Gaeltachta 2018-2020

8 Bealtaine, 2018

Infheistíocht de €120,000 sa turasóireacht chultúrtha i gCorca Dhuibhne ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

3 Bealtaine, 2018

Tacaíocht €120,000 fógartha ag Údarás na Gaeltachta d’fhorbairt na turasóireachta i nGaeltacht na Gaillimhe

An tAire, Joe McHugh, T.D., agus Mícheal Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta ar an láthair ina mbunófar Drioglann Thír Chonaill

26 Márta, 2018

Tacaíocht ceadaithe ag Bord Údarás na Gaeltachta do 12 post nua agus Ionad Cuairteoirí do Dhrioglann Thír Chonaill i gCroithlí

Eimear Ní Mhathúna, Bainisteoir Theach Solais Fhánada, Joe McHugh, T.D., Aire Stáit don Ghaeilge, Gaeltacht & na hOileáin, John Friel, Teach Solais Fhánada agus Paddy Donerty, Comhairle Contae Dhún na nGall

23 Márta, 2018

Tacaíocht Údarás na Gaeltachta do Thogra Theach Solais Fhánada fógartha ag an Aire Stáit Joe McHugh TD

Pairc an Mhaimin

8 Feabhra, 2018

Na chéad tograí i Straitéis Nua Turasóireachta Údarás na Gaeltachta fógartha ag an Aire Stáit McHugh

23 Meitheamh, 2017

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta in Ard Oifig an Údaráis sna Forbacha

10 Samhain, 2016

Oscailt oifigiúil Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara

13 Deireadh Fómhair, 2016

Seimineár chun deiseanna turasóireachta Gaeltachta ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin a phlé

15 Lúnasa, 2016

Cúrsa i dTurasóireacht Mara agus Bia Mara do rannpháirtithe Gaeltachta

24 Meitheamh, 2016

Ráiteas ó Údarás na Gaeltachta i dtaca le toradh an reifrinn Brexit agus an tionchar ar gheilleagar na Gaeltachta

21 Meitheamh, 2016

Comhlacht nua-bhunaithe Smarttraveller Concierge Ltd. le lonnú i nGaeltacht Chorcaí agus 20 post nua a chruthú.

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Márta, 2016

An tSlí Bhlasta – Turasóireacht bia ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

30 Iúil, 2015

Chas an Taoiseach an chéad fhód le haghaidh ionad nua do chuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

6 Iúil, 2015

Cómhaoiniú de €750,000 ceadaithe ag Fáilte Éireann d’fhorbairt ionad cuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh, Ros Muc

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

22 Aibreán, 2013

Údarás na Gaeltachta ag lorg iarratais le haghaidh scéim turasóireachta a dhéanann ceiliúradh ar chultúr

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Márta, 2011

Léiríonn Suirbhé Turasóireachta go gcuidíonn nádúr chairdiúil mhuintir Iarthar Chiarraí le turasóirí a mhealladh chuig an cheantar

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

17 Samhain, 2006

Forbairt ar Ionad Cuairteoirí gar do Theach an Phiarsaigh aontaithe

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

20 Meán Fómhair, 2006

Cruinniú leis an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha