Ráiteas ó Údarás na Gaeltachta i dtaca le toradh an reifrinn Brexit agus an tionchar ar gheilleagar na Gaeltachta

24 Meitheamh, 2016

nóiméad léite

Flag of European Union. Flag of EU. United Europe. Official colors and proportions. Vector illustration.

Tugann Údarás na Gaeltachta suntas do thoradh an reifrinn Brexit a chiallaíonn go mbeidh an Ríocht Aontaithe ag imeacht as an AE.

Ní bheidh sé ina iomláine soiléir sa ghearrthéarma cén cineál tionchair a bheidh aige ar gheilleagar na Gaeltachta agus ar na comhlachtaí atá lonnaithe ansin go dtí go mbeidh an próiseas sin curtha i gcrích. Tá sé ráite go nglacfaidh sé cúpla bliain chun na sonraí uile a oibriú amach.

De ghnáth, is é margadh na Ríochta Aontaithe an chéad chéim chun easpórtála dár gcliaint nó d’aon chomhlacht a bheidh ag dul i mbun easpórtála den chéad uair. Faoi láthair, tá beagnach 20% de dhíolacháin easpórtála ár gcliant chomhlachtaí ag dul chuig an Ríocht Aontaithe. Is ionann seo agus €100 milliún sa bhliain. Braitheann go leor ar láidreacht na Steirling sna míonna romhainn. Tá na cliantchomhlachtaí a dhéanann easpórtáil chuig an Ríocht Aontaithe ag brath go mór ar an margadh sin agus cruthóidh aon neamhchinnteacht sa mhargadh deacrachtaí do chúrsaí trádála.

Sa ghearrthéarma, is é an tionscal turasóireachta an earnáil is mó a mbeadh tionchar ag Brexit le feiceáil air, le 3.3 milliún nó 40% de thurasóirí chun na tíre seo ag teacht ón Ríocht Aontaithe. Agus ráta Steirling ag titim, mar shampla, ní bheidh an tír seo chomh tarraingteach mar cheann scríbe turasóireachta is a bhíodh, ní bheidh an tír chomh hiomaíoch agus a bhíodh do thurasóirí. É sin ráite, beidh baill eile an AE sa bhád céanna. Ciallaíonn sé sin go mbeidh orainn a chinntiú go mbeidh praghas iomaíoch ag na táirgí turasóireachta atá á dtairiscint ag an tír.

Beidh deiseanna gnó ann fosta go mór mór ó thaobh infheistíocht dhíreach eachtrach (FDI) a mhealladh. Tógfaidh sé cúpla bliain fós chun impleachtaí an chinnidh seo a thomhais ach idir an dá linn beidh an Ríocht Aontaithe fós ina ball den AE agus na comhaontuithe seanbhunaithe i bhfeidhm.

Beidh an tÚdarás ag scrúdú na himpleachtaí a bheidh ann dár gcliantchomhlachtaí agus ag scrúdú na deiseanna a bheidh ann dóibh agus do gheilleagar na Gaeltachta sa tréimhse amach romhainn.