Maoiniú

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

24 Iúil, 2020

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh allúntas breise caipitil de €8m mar chuid de Chlár Spreagtha Post an Rialtais

Áras Éanna

14 Iúil, 2020

Ráiteas ó Chruinniú Boird Údarás na Gaeltachta

Coláiste Íosagáin

8 Aibreán, 2020

Tuairimí an Phobail á lorg d’fhorbairt Choláiste Íosagáin, Baile Bhuirne

20 Nollaig, 2018

Fáilte curtha ag Údarás na Gaeltachta roimh ardú i mbuiséad caipitil na heagraíochta do 2019

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

10 Nollaig, 2018

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe

An Gaeltacht GAA Pitch at Gallaras. Photograph by Mossy Donegan

4 Nollaig, 2018

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú €2M do thogra ar Pháirc na Mara

Áras Éanna

23 Samhain, 2018

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú €2.8M do thograí Gaeltachta

9 Deireadh Fómhair, 2018

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú breise i mbuiséad 2019

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

12 Meán Fómhair, 2018

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta ar Oileán Chléire, Co. Chorcaigh.

8 Bealtaine, 2018

Infheistíocht de €120,000 sa turasóireacht chultúrtha i gCorca Dhuibhne ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

3 Bealtaine, 2018

Tacaíocht €120,000 fógartha ag Údarás na Gaeltachta d’fhorbairt na turasóireachta i nGaeltacht na Gaillimhe

7 Aibreán, 2017

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú don phróiseas pleanála teanga

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

17 Nollaig, 2015

Fáilte curtha ag Údarás na Gaeltachta roimh an bhfógra go bhfuil €1 milliún breise ar fáil dó in 2016

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

1 Meán Fómhair, 2015

Ciste dírithe ar imeachtaí comórtha 1916 fógartha

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

6 Iúil, 2015

Cómhaoiniú de €750,000 ceadaithe ag Fáilte Éireann d’fhorbairt ionad cuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh, Ros Muc

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

23 Meitheamh, 2015

Cómhaoiniú curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta chun clár infheistíochta caomhnaithe fuinnimh a chur i bhfeidhm

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

27 Márta, 2015

Údarás na Gaeltachta ag tacú le 300 post nua a chruthú ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

9 Feabhra, 2015

Maoiniú ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta d’fhorbairt ionad cuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

13 Meán Fómhair, 2013

Lárionad Forbartha Gaeilge agus Gaeltachta beartaithe do Bhaile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí, le cómhaoiniú ó Údarás na Gaeltachta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

18 Aibreán, 2013

€1.58 milliún ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta d’eagrais phobail Gaeltachta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

20 Nollaig, 2012

Os cionn €900,000 de mhaoiniú faighte ag trí chomhlacht closamhairc i nGaeltacht Chonamara

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

2 Deireadh Fómhair, 2012

Comhlacht Closamhairc Ghaeltachta tar éis Maoiniú Forbartha a fháil ón Aontas Eorpach

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

9 Meán Fómhair, 2011

Fáiltíonn Bord an Údaráis roimh mhaoiniú d’Ealaín na Gaeltachta Teo

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

2 Meán Fómhair, 2011

Maoiniú Ceadaithe d’Ealaín na Gaeltachta Teo

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

13 Nollaig, 2010

Míshástacht agus imní Bhord an Údaráis faoi mhaoiniú 2011

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

12 Bealtaine, 2009

Teastais & Duaiseanna bronnta ar Scoileanna a ghlac páirt sa Ghearr chúrsa ar Bhunscileanna Físeán do Scoileanna Dara Leibhéal Gaeltachta – Réigiún an Iarthair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

20 Márta, 2008

€220,000 Bronnta ag Ealaín na Gaeltachta Teo

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

17 Samhain, 2006

Forbairt ar Ionad Cuairteoirí gar do Theach an Phiarsaigh aontaithe