Turasóireacht

An Laoi

27 July, 2020

Ráiteas ó Chruinniú Boird Údarás na Gaeltachta

Áras Éanna

14 July, 2020

Ráiteas ó Chruinniú Boird Údarás na Gaeltachta

Kayaks on a beach on the Aran Islands

22 May, 2020

Ag Slánú Eispéireas Cuartaíochta Samhradh 2020

6 November, 2019

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú €1.87M ón gciste RRDF do thogra suntasach turasóireachta i nGaeltacht Mhaigh Eo

20 July, 2018

Nuálaíocht, Fiontraíocht agus an Ghaeilge ag croílár Plean Straitéiseach Údarás na Gaeltachta 2018-2020

8 May, 2018

Infheistíocht de €120,000 sa turasóireacht chultúrtha i gCorca Dhuibhne ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

3 May, 2018

Tacaíocht €120,000 fógartha ag Údarás na Gaeltachta d’fhorbairt na turasóireachta i nGaeltacht na Gaillimhe

An tAire, Joe McHugh, T.D., agus Mícheal Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta ar an láthair ina mbunófar Drioglann Thír Chonaill

26 March, 2018

Tacaíocht ceadaithe ag Bord Údarás na Gaeltachta do 12 post nua agus Ionad Cuairteoirí do Dhrioglann Thír Chonaill i gCroithlí

Eimear Ní Mhathúna, Bainisteoir Theach Solais Fhánada, Joe McHugh, T.D., Aire Stáit don Ghaeilge, Gaeltacht & na hOileáin, John Friel, Teach Solais Fhánada agus Paddy Donerty, Comhairle Contae Dhún na nGall

23 March, 2018

Tacaíocht Údarás na Gaeltachta do Thogra Theach Solais Fhánada fógartha ag an Aire Stáit Joe McHugh TD

Pairc an Mhaimin

8 February, 2018

Na chéad tograí i Straitéis Nua Turasóireachta Údarás na Gaeltachta fógartha ag an Aire Stáit McHugh

23 June, 2017

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta in Ard Oifig an Údaráis sna Forbacha

10 November, 2016

Oscailt oifigiúil Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara

13 October, 2016

Seimineár chun deiseanna turasóireachta Gaeltachta ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin a phlé

15 August, 2016

Cúrsa i dTurasóireacht Mara agus Bia Mara do rannpháirtithe Gaeltachta

24 June, 2016

Ráiteas ó Údarás na Gaeltachta i dtaca le toradh an reifrinn Brexit agus an tionchar ar gheilleagar na Gaeltachta

21 June, 2016

Comhlacht nua-bhunaithe Smarttraveller Concierge Ltd. le lonnú i nGaeltacht Chorcaí agus 20 post nua a chruthú.

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

3 March, 2016

An tSlí Bhlasta – Turasóireacht bia ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

30 July, 2015

Chas an Taoiseach an chéad fhód le haghaidh ionad nua do chuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

6 July, 2015

Cómhaoiniú de €750,000 ceadaithe ag Fáilte Éireann d’fhorbairt ionad cuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh, Ros Muc

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

22 April, 2013

Údarás na Gaeltachta ag lorg iarratais le haghaidh scéim turasóireachta a dhéanann ceiliúradh ar chultúr

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

3 March, 2011

Léiríonn Suirbhé Turasóireachta go gcuidíonn nádúr chairdiúil mhuintir Iarthar Chiarraí le turasóirí a mhealladh chuig an cheantar

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

17 November, 2006

Forbairt ar Ionad Cuairteoirí gar do Theach an Phiarsaigh aontaithe

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

20 September, 2006

Cruinniú leis an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha