Fiontraíocht

28 Deireadh Fómhair, 2021

Mol gteic á oscailt i gceartlár Ghaeltacht Chonamara

22 Deireadh Fómhair, 2021

Seirbhís den scoth do chustaiméirí ar fáil as ceantar Ghaoth Dobhair 

27 Meán Fómhair, 2021

Teanga, Turasóireacht agus an Timpeallacht i gcroílár thodhchaí na Ceathrún Rua

8 Meitheamh, 2020

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú €600,000 chun tacú le gnóthaí Gaeltachta trádáil ar líne

6 Aibreán, 2020

Clár Fiontraíochta Sóisialta Gaeltachta le forbairt

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

12 Meán Fómhair, 2018

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta ar Oileán Chléire, Co. Chorcaigh.

20 Iúil, 2018

Nuálaíocht, Fiontraíocht agus an Ghaeilge ag croílár Plean Straitéiseach Údarás na Gaeltachta 2018-2020

2 Samhain, 2017

Ag spreagadh glúin nua fiontraithe sa Ghaeltacht

15 Márta, 2017

Tugann Fiontraithe Óga Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, an Chraobh leo

1 Samhain, 2016

Ag spreagadh glúin nua fiontraithe

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

26 Meitheamh, 2015

Lár ionad nua Gaeilge, Gaeltachta agus fiontraíochta luach €3.5 milliún oscailte i mBaile an Fheirtéaraigh

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

27 Márta, 2015

Údarás na Gaeltachta ag tacú le 300 post nua a chruthú ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

7 Aibreán, 2014

Fóram Forbartha Fiontraíochta bunaithe ag Údarás na Gaeltachta le deiseanna fostaíochta nua a aimsiú do Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Meitheamh, 2011

Údarás na Gaeltachta lena fheidhmeanna fiontraíochta a choinneáil

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

7 Bealtaine, 2009

Buaiteoirí an Chomórtais Fiontraíochta do Scoileanna Dara Leibhéal 2008/2009 – Réigiún an Iarthair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

5 Bealtaine, 2009

Comórtas Fiontraíochta do Scoileanna Dara Leibhéal

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

30 Aibreán, 2008

Ag cothú na Fiontraíochta i nGaeltacht Dhún na nGall

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

28 Aibreán, 2008

An chéad fhód a thiontú i dtogra €1.4 milliún i Rann na Feirste

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Aibreán, 2008

Comórtas Fiontraíochta na Scoileanna