gteic@ Corr na Móna

Corr na Móna, Co. na Gaillimhe, F12 F302

Map
 • Deasc shealaíochta
 • Spás oibre chomhionaid
 • Aonaid ghorlainne
 • Spás oifige príobháideach
 • Timpeallacht oibre slán
 • Rátaí cíosa iomaíocha
 • Cumas leathanbhanda 1000MBps
 • Wifi ardluais
 • Seomra comhdhála
 • Áiseanna físchomhdhála
 • Spásanna cruinnithe/oiliúna
 • Páirceáil fhairsing
 • Braisle fiontair bhríomhar
 • Spás roinnte do sholáistí & Áiseanna ar leithligh

Tá gteic @ Corr na Móna lonnaithe ar Eastát Tionsclaíoch & Gnó Dubhachta i nGaeltacht na Gaillimhe. Is mol núalaíochta agus digiteach den chinéal is nua-aimseartha é. Tá meascán de dheascanna sealaíochta, oifigí príobháideacha chomh maith le seomra comhdháil ar fáil. Tá oifig amháin agus sé deasc san ionad. Tá Gteic Chorr na Móna ina chuid de Ghréasán Digiteach na Gaeltachta agus mar chuid d’éiceachóras digiteach atá ag dul i méid, áit ina mbeidh moil i 31 láthair Ghaeltachta ar fud na tíre nuair a bheidh an togra tugtha chun críche.

Tá an gteic lonnaithe i gCorr na Móna, atá 54km ó Chathair na Gaillimhe agus 52km ó Chaisleán an Bharraigh. Tá aerfort na Sionainne, a sholáthraíonn aersheirbhísí trasatlantacha, laistigh de 143km. Níl Aerfort na Sionainne i bhfad ó mhótarbhealach an M18 idir Gaillimh agus Luimneach. Tá Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire laistigh de 78km agus cuireann sé seirbhísí aeir ar fáil don RA agus don Eoraip. Déanann na hinstitiúidí tríú leibhéal seo a leanas freastal ar an limistéar: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Institiúid Theicniúil na Gaillimhe GTI.

Deasc Shealaíochta (Beir leat do ríomhaire féin)

An bhfuil timpeallacht oibre uait atá solúbtha/nua-aimseartha agus nuálach? Is féidir leat Deasc Shealaíochta aon lae a chur in áirithe ag gteic@An Cheathrú Rua.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le gteic@corrnamona.ie0871719315

Tabhair d’aire:

 • Caithfidh úsáideoirí a ríomhairí féin a thabhairt leo,
 • Is féidir áirithintí a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le  gteic@corrnamona.ie, 0871719315 nó bualadh isteach.

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc (Luain – Aoine 9r.n. – 5 i.n.),
 • Rochtain WiFi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe ,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Spás oibre atá lonnaithe i dtimpeallacht slán oibre.
 • Tae/caifé

Teagmháil

Ríomhphost: gteic@corrnamona.ie

Glaoigh ar Gearóid Ó Fátharta0871719315