gteic@ An Cheathrú Rua

gteic@An Cheathrú Rua
An Crompán
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe
H91 X4WH

Map
 • Deasc shealaíochta
 • Spás oibre chomhionaid
 • Aonaid ghorlainne
 • Spás oifige príobháideach
 • Timpeallacht oibre slán
 • Rátaí cíosa iomaíocha
 • Cumas leathanbhanda 1000MBps
 • Wifi ardluais
 • Seomra comhdhála
 • Áiseanna físchomhdhála
 • Spásanna cruinnithe/oiliúna
 • Páirceáil fhairsing
 • Braisle fiontair bhríomhar
 • Spás roinnte do sholáistí & Áiseanna ar leithligh

Tá gteic@An Cheathrú Rua lonnaithe sa Chrompán ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe. Is mol nuálaíochta & digiteach den chineál is nua-aimseartha é.  Tá gteic@An Cheathrú Rua mar chuid de ghréasán de mhoil dhigiteacha atá á fhorbairt ag Údarás na Gaeltachta ar fud na Gaeltachta.  Osclaíodh an gteic go hoifigiúil ag ócáid ar Eastát na Ceathrún Rua i mí Meithimh 2018 agus tá ag éirí go maith leis an mol nuálaíochta agus digiteach seo ó shin. Tá meascán de dheascanna sealaíochta, spásanna oibre comhroinnte agus oifigí príobháideacha ar fáil ann ar phraghas réasúnach.  Is iad Comharchumann Mhic Dara Teo atá ag bainistiú gteic@An Cheathrú Rua thar ceann Údarás na Gaeltachta.  Tá seacht n-oifig agus ceithre dheasc déag san aonad agus is féidir freastal ar thart ar 30 duine ar fad.  Tá ag éirí go maith leis an áis nuálaíoch seo agus tá spéis ag an gComharchumann forbairt a dhéanamh ar spás breise don tionscnamh amach anseo.

Deasc Shealaíochta (Beir leat do ríomhaire féin)

An bhfuil timpeallacht oibre uait atá solúbtha/nua-aimseartha agus nuálach? Is féidir leat Deasc Shealaíochta aon lae a chur in áirithe ag gteic@An Cheathrú Rua.

Costas: €20 sa lá

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Crua@gteic.ie nó 091 869750

Tabhair d’aire:

 • Caithfidh úsáideoirí a ríomhairí féin a thabhairt leo,
 • Is féidir áirithintí a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le Crua@gteic.ie, 091 869750 nó bualadh isteach.

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc (24/7 má tá áirithint deimhnithe),
 • Rochtain WiFi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe ,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Spás oibre atá lonnaithe i dtimpeallacht slán oibre.
 • Tae/caifé
gteic An Cheathru Rua

Déan iarratas ar do dheasc d’obair chomhionaid

Glac ballraíocht i bpobal gteic agus cur deasc d’obair chomhionaid fhadtréimhseach in áirithe
*Conradh 3 mhí ar a laghad

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Crua@gteic.ie nó 091 869750

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc thiomnaithe, saorbhealach 24/7
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe , tae/caife
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Táillí fóntais san áireamh sa ráta,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Rochtain ar sheirbhísí meantóireachta agus tacaíochta Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Seomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Spás Oifige Príobháideach

Bunaigh do ghnó i gteic agus bain leas as áis chruthaitheach agus bhríomhar.
Rátaí cíosa iomaíocha agus socruithe léasaithe solúbtha ar iarratas.
*Tá coinníollacha conartha 24 mí ar a laghad i bhfeidhm do gach iarratasóir.

Costas: Tosú ag €50 sa tseachtain

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Crua@gteic.ie nó 091 869750

San áireamh sa phraghas tá:

 • Spás oifige tiomnaithe lánfheistithe & le seirbhísí,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Aonaid ghorlainne atá idir 16m2 agus 205m2 i méid,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Tacaíocht ghnó ó Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Fáil ar sheomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.
gteic @An Cheathru Rua

Teagmháil

Ríomhphost: Crua@gteic.ie

Glaoigh ar 091 869750