gteic@ Béal Átha an Ghaorthaidh

gteic@Béal Átha an Ghaorthaidh
Páirc Ghnó Bhéal Átha an Ghaorthaidh,
Maigh Chromtha,
Co. Chorcaí.
P12 PX22

Map
 • Deasc shealaíochta
 • Spás oibre chomhionaid
 • Aonaid ghorlainne
 • Timpeallacht oibre slán
 • Rátaí cíosa iomaíocha
 • Cumas leathanbhanda 1000MBps
 • Wifi ardluais
 • Seomra comhdhála
 • Páirceáil fhairsing
 • Braisle fiontair bhríomhar
 • Spás roinnte do sholáistí & áiseanna ar leithligh

Tá gteic@Béal Átha an Ghaorthaidh lonnaithe ar Pháirc Ghnó an Údaráis i mBéal Átha an Ghaorthaidh i nGaeltacht Chorcaí. Is mol nuálaíochta & digiteach den chineál is nua-aimseartha é, áit ina mbeidh cultúr uathúil na Gaeltachta ag cur cruthaitheachta agus nuálaíochta chun cinn. Tá gteic@Baile Átha an Ghaorthaidh ina chuid de gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta agus mar chuid d’éiceachóras digiteach atá ag dul i méid, áit ina mbeidh moil i 31 láthair Ghaeltachta ar fud na tíre nuair a bheidh an togra tugtha chun críche.

Tá an mol nuálaíochta agus digiteach seo á bhainistiú ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí thar ceann Údarás na Gaeltachta. Cuirfidh 22 deasc shealaíochta/spásanna oibre comhroinnte, áiseanna cruinnithe agus fís chomhdhála agus leathana bhanda ard luais i láthair oibre oscailte agus cruthaitheach deiseanna den scoth ar fáil d'fhiontraithe, lucht nuálaíochta, cianoibrithe agus forbróirí coincheapa i dtimpeallacht shuaimhneach an bhaile ársa seo in iarthar Chorcaí.

Deasc shealaíochta (beir leat do ríomhaire féin)

An bhfuil timpeallacht oibre uait atá solúbtha/nua-aimseartha agus nuálach? Is féidir leat Deasc Shealaíochta aon lae a chur in áirithe ag gteic@Baile Átha an Ghaorthaidh.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BAanG@gteic.ie083 191 5432

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc (Luan-Aoine, 9am – 5pm),
 • Rochtain WiFi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Spás oibre atá lonnaithe i dtimpeallacht slán oibre.

Tabhair d’aire:

 • Caithfidh úsáideoirí a ríomhairí féin a thabhairt leo.
 • Is féidir áirithintí a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le BAanG@gteic.ie083 191 5432
Gteic Baile Átha an Ghaorthaidh

Déan iarratas ar do dheasc d’obair chomhionaid

Glac ballraíocht i bpobal gteic agus cur deasc d’obair chomhionaid fhadtréimhseach in áirithe

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BAanG@gteic.ie083 191 5432

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc thiomnaithe,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Táillí fóntais san áireamh sa ráta,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Rochtain ar sheirbhísí meantóireachta agus tacaíochta Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Seomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Spás Oifige Príobháideach

Bunaigh do ghnó i gteic agus bain leas as áis chruthaitheach agus bhríomhar.
Rátaí cíosa iomaíocha agus socruithe léasaithe solúbtha ar iarratas.
*Tá coinníollacha conartha 24 mí ar a laghad i bhfeidhm do gach iarratasóir.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BAanG@gteic.ie083 191 5432

San áireamh sa phraghas tá:

 • Spás oifige tiomnaithe lánfheistithe & le seirbhísí,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Aonaid ghorlainne atá idir 16m2 agus 205m2 i méid,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Tacaíocht ghnó ó Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Fáil ar sheomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Láthair

Tá Béal Átha an Ghaorthaidh 60km ó Chathair Chorcaí, 65km ó Aerfort Chorcaí, 24km ó Mhaigh Chromtha agus 48km ó Chill Airne.

Teagmháil

Ríomhphost: BAanG@gteic.ie

Glaoigh ar Caroline Ní Nualláin083 191 5432