gteic@ Béal an Mhuirthead

gteic@Béal an Mhuirthead,
Eastát Tionsclaíochta Údarás na Gaeltachta,
Béal an Mhuirthead,
Co. Mhaigh Eo.
F26 P997

Map
 • Deasc shealaíochta
 • Spás oibre chomhionaid
 • Aonaid ghorlainne
 • Spás oifige príobháideach
 • Timpeallacht oibre slán
 • Rátaí cíosa iomaíocha
 • Cumas leathanbhanda 1000MBps
 • Wifi ardluais
 • Seomra comhdhála
 • Áiseanna físchomhdhála
 • Spásanna cruinnithe/oiliúna
 • Páirceáil fhairsing
 • Braisle fiontair bhríomhar
 • Spás roinnte do sholáistí & áiseanna ar leithligh

Tá gteic@Béal an Mhuirthead lonnaithe ar Pháirc Ghnó Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Mhaigh Eo. Is mol nuálaíochta & digiteach den chineál is nua-aimseartha é, áit ina mbeidh cultúr uathúil na Gaeltachta ag cur cruthaitheachta agus nuálaíochta chun cinn. Tá gteic @Béal an Mhuirthead ina chuid de gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta agus mar chuid d’éiceachóras digiteach atá ag dul i méid, áit ina mbeidh moil i 31 láthair Ghaeltachta ar fud na tíre nuair a bheidh an togra tugtha chun críche.

Cad é féin?
Más ríomhoibrí, forbróir coincheapa, cumadóir, comhlacht nuabhunaithe, scálaithe nó comhlacht meánmhéide tú, is féidir ár spásanna lánfheistithe a chur in oiriúint do do chuid riachtanas go héasca.

Deasc shealaíochta (beir leat do ríomhaire féin)

An bhfuil timpeallacht oibre uait atá solúbtha/nua-aimseartha agus nuálach? Is féidir leat Deasc Shealaíochta aon lae a chur in áirithe ag gteic@Béal an Mhuirthead.

Rátaí in aghaidh an lae/na seachtaine

Conarthaí faoi 3 mhí

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie nó 097 814 18

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc (Luan-Aoine, 9am – 5pm),
 • Rochtain WiFi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Spás oibre atá lonnaithe i dtimpeallacht slán oibre.

Tabhair d’aire:

 • Caithfidh úsáideoirí a ríomhairí féin a thabhairt leo.
 • Is féidir áirithintí a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie, 097 814 18

Déan iarratas ar do dheasc d’obair chomhionaid

Glac ballraíocht i bpobal gteic agus cur deasc d’obair chomhionaid in áirithe,

Ar bhonn seachtainiúil/Gearrthéarmach,

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie nó 097 814 18

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc thiomnaithe,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe ,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Táillí fóntais san áireamh sa ráta,
 • Rochtain ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Rochtain ar sheirbhísí meantóireachta agus tacaíochta Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain fiche ceathair uair an chloig seacht lá na seachtaine,
 • Seomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Spás Oifige Príobháideach

Bunaigh do ghnó i gteic agus bain leas as áis chruthaitheach agus bhríomhar.
Rátaí cíosa iomaíocha agus socruithe léasaithe solúbtha ar iarratas.
*Tá coinníollacha conartha 6 mhí ar a laghad i bhfeidhm do gach iarratasóir.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie nó 097 814 18

San áireamh sa phraghas tá:

 • Spás oifige tiomnaithe lánfheistithe & le seirbhísí,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Aonaid ghorlainne atá idir 16m2 agus 205m2 i méid,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Tacaíocht ghnó ó Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Fáil ar sheomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Láthair

Is é Béal an Mhuirthead, atá lonnaithe 62km ó Bhéal an Átha, 76km ó Chaisleán an Bharraigh, agus 103km ó Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, príomhbhaile Ghaeltacht Mhaigh Eo.

Tá trí bhaile mór sa chontae agus tá gréasán maith bóthair, seirbhís iarnróid, bus agus aerfort ag freastal go maith ar an gcontae. Tá Aerfort Iarthar Éireann leathnaithe go mór le cúpla bliain anuas agus freastal á dhéanamh ar chinn scríbe ar fud na hEorpa.

 • Tá príomhbhóthar náisiúnta an N59, ar a bhfreastalaíonn an bóthar R313, i bhfoisceacht 12 míle de Bhéal an Mhuirthead.
 • Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire 64m/103km
 • Aerfort na Sionna 150m/240km
 • Stáisiún Traenach Bhéal an Átha 41m/65km
 • Gaillimh 100m/160km
 • Caisleán an Bharraigh 48m/76km

Teagmháil

Ríomhphost: BanM@gteic.ie

Glaoigh ar 097 814 18