Cláir páirtmhaoinithe ag an AE

Tá Údarás na Gaeltachta bainteach le tograí éagsúla Eorpacha le blianta fada anuas mar phríomhpháirtnéir, mar pháirtnéir agus mar fho-pháirtnéir ina measc GREAT, MITKE, EcoLand, agus Ancoirm.

Faoi láthair tá an tÚdarás páirteach i dtograí sna réimsí seo a leanas;

  • fuinneamh inathnuaite;
  • An geilleagar gorm;
  • Forbairt ar scileanna nuálaíochta digiteach; agus
  • Forbairt ar ghréasán foghlama do dhaoine atá ag plé le mionteangacha.

Má tá suim agat eolas a fháil faoi aon cheann de na tograí seo, déan teagmháil leis an Oifigeach Togra cuí nó déan teagmháil le Fionnán Ó hÓgáin foh@udaras.ie 

Tograí Nua

Tograí Críochnaithe