EmpowerUs

Tá Údarás na Gaeltachta, i gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, páirteach i dtionscadal EMPOWERUS, clár atá dírithe ar thacú le forbairt na hearnála forbartha pobail sa Ghaeltacht trí chuidiú le forbairt scileanna, acmhainní foghlama agus ábhar oiliúna.

Tá EMPOWERUS á mhaoiniú faoi chlár Horizon Europe de chuid an Aontais Eorpaigh.

Ritheann an togra ó Mhí Dheireadh Fómhair 2022 go dtí Mí Meán Fómhair 2025.

Buiséad an togra: €6.2 milliún (Uimhir Deontais: 101059957)

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh an togra http://www.empowerus-project.eu/.