Access2Sea

Tá an togra Access2Sea maoinithe ag Clár Limistéar an Atlantaigh de chuid Interreg trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Ritheann an togra ó Mí Márta 2019 go dtí Mí Feabhra 2022

Cuireann Access2Sea le tarraingteacht chóstaí Limistéar an Atlantaigh do ghnóthaí beaga agus meánmhéide trí dheiseanna gnó nua a éascú agus rochtain níos inmharthana agus níos fusa a chur ar fáil. D’fhéadfadh an dobharshaothrú dlús a chur le forbairt gheilleagrach agus cruthú fostaíochta i dtaca le biamara trí theacht i dtír agus trí chaomhnú a dhéanamh ar acmhainní nádúrtha Limistéar an Atlantaigh. Is gné fhíorthabhachtach den Gheilleagar Gorm sa réigiún é bunú fheirmeacha inmharthannachta nua.

Díreoidh Access2Sea ar chruthú deiseanna nua le haghaidh breis fáis iomaíoch agus inmharthannach sa Gheilleagar Gorm i Limistéar an Atlantaigh. Cé gur earnáil le hardphóitinseal é an dobharshaothrú, tá sé fós, den chuid is mó, neamhfhorbartha ag comhlachtaí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh an togra www.atlanticarea.eu nó is féidir teagmháil le Noreen Breathnach, Oifigeach Access2Sea, Údarás na Gaeltachta ag noreen@udaras.ie