Erasmus+

Teagasc nuálaíoch teangacha i dtír dhátheangach 

Tá go leor tíortha san Eoraip atá ag caint teangacha éagsúla ar bhonn laethúil. Tá an togra seo dírithe ar thíortha dhátheangacha – áit ina bhfuil an stádas céanna ag an dá theanga, ach gurb é an Béarla an phríomh-theanga labhartha. Táimid ag súil go nglacfaidh 24 múinteoir agus saineolaithe teangacha ó thrí réigiún páirt sa togra seo (Éire, An Spáinn agus An Bhreatain Bheag). I dtús báire déanfaidh an togra seo taighde ar na modhanna teagaisc reatha i dtaca le teagasc dátheangach sular ndéanfar comhoibriú ar threoirlínte ar bhealaí chun cuir chuige comhtháite agus comhuaineach maidir le dhátheangachas a chur i gcrích. Déanfar triail ar na hábhair seo agus an éifeacht atá ar an teanga eachtrach atá á teagasc.

Teagmháil: Údarás na Gaeltachta