Gaoth Dobhair

22 Deireadh Fómhair, 2021

Seirbhís den scoth do chustaiméirí ar fáil as ceantar Ghaoth Dobhair 

Dhún na nGall

5 Deireadh Fómhair, 2020

Gaeltacht Dhún na nGall – Tá Saol Úr Romhat tar éis Covid-19

16 Aibreán, 2018

Mol Nuálaíochta agus Digiteach gteic @Gaoth Dobhair oscailte

Pairc an Mhaimin

8 Feabhra, 2018

Na chéad tograí i Straitéis Nua Turasóireachta Údarás na Gaeltachta fógartha ag an Aire Stáit McHugh

Ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta agus an VHI i láthair ag ócáid chéiliúrtha 10 mbliana an VHI i nGaoth Dobhair

4 Bealtaine, 2017

An Vhi ag ceiliúradh deich mbliana i nGaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

18 Aibreán, 2016

Comhlacht margaíochta dhigiteach as Sasana le 125 post a chruthú i nGaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Márta, 2016

An tSlí Bhlasta – Turasóireacht bia ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

6 Samhain, 2015

Gairméidí Chaomhnaithe Dhún na nGall Teo (SIOEN Ireland) ag cur deireadh le táirgeacht ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

27 Márta, 2015

Údarás na Gaeltachta ag tacú le 300 post nua a chruthú ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

1 Nollaig, 2014

Na chéad trí Cheanneagraíochtaí roghnaithe le dul i mbun pleananna teanga

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

8 Deireadh Fómhair, 2014

Cruinniú ag Aire Stáit na Gaeltachta le Bord Údarás na Gaeltachta i nGaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

7 Aibreán, 2014

Fóram Forbartha Fiontraíochta bunaithe ag Údarás na Gaeltachta le deiseanna fostaíochta nua a aimsiú do Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

16 Eanáir, 2014

Iarratais á lorg ag Údarás na Gaeltachta ó eagraíochtaí nó grúpaí ar suim leo bheith páirteach sa Phróiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht

13 Bealtaine, 2013

Lá Eolais faoi dheiseanna fostaíochta, cúrsaí oideachais agus traenála á eagrú i nGaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

31 Iúil, 2012

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i nGaoth Dobhair – Meitheamh 2012

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

20 Meitheamh, 2011

Largo Foods le hinfheistíocht bhreise a dhéanamh sa ghnó déantús smailceanna i nGaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

20 Lúnasa, 2009

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Aibreán, 2009

Largo Foods, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

7 Deireadh Fómhair, 2008

70 post á gcruthú do Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

28 Meán Fómhair, 2008

SpinVox Teo. le 41 post nua a chruthú ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

19 Bealtaine, 2008

Tuilleadh post do Ghaeltacht Dhún na nGall

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

4 Aibreán, 2008

Pacáiste tacaíochta ceadaithe do Euro Iompú Teo

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

3 Feabhra, 2008

Staidéar sochtheangeolaíochta na pictiúrlainne

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

11 Deireadh Fómhair, 2007

Iasachtaí Críonna Teo

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

2 Deireadh Fómhair, 2007

Bronnadh Teastas Eorpach na Gaeilge

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

31 Lúnasa, 2007

Fógraíonn Euró Iompú Teo. go bhfuil leachtaitheoir le ceapadh

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

4 Bealtaine, 2007

Áisleann Ghaoth Dobhair 2010, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

2 Aibreán, 2007

Gradam SMEDIA 07 tagtha chun na Gaeltachta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

10 Eanáir, 2007

Ionad Teagmhála Vhi Healthcare fógraithe ag Údarás na Gaeltachta 25 post nua do Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

15 Samhain, 2006

Seoladh Chlár Tacaíochta Ghréasáin Phobail

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

14 Samhain, 2006

Duaiseanna Réigúnacha “An Baile Beo” Bronnta