Pléanáil Teanga

Victor Bayda, Oifigeach Pleanála Teanga Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Theas ina sheasamh ar Thrá Bhaile an Sceilg

25 February, 2019

Rúiseach ceaptha ina Oifigeach Pleanála Teanga do Chiarraí Theas

Oifigigh Pleanála Teanga ó Limistéir Pleanála Teanga éagsúla in éineacht le hionadaithe ó Údarás na Gaeltachta agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cruinniú eolais agus oiliúna in Óstán Bhaile Chláir

6 February, 2019

Ochtar Oifigigh Pleanála Teanga ceaptha ar fud na tíre

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

10 December, 2018

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

12 September, 2018

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta ar Oileán Chléire, Co. Chorcaigh.

Carn de chóipeanna den Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 arna fhoilsiú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

29 June, 2018

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2020

20 February, 2018

Tús le próiseas le stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a fháil do An Clochán Liath

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

5 February, 2018

An chéad chruinniú de Bhord Nua Údarás na Gaeltachta tionólta in Ardoifig Údarás na Gaeltachta sna Forbacha i gContae na Gaillimhe

29 January, 2018

Ráiteas Deireadh Bliana 2017 foilsithe ag Údarás na Gaeltachta

3 November, 2017

Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta ag Oireachtas na Gaeilge 2017 in Óstán Ghleann an Iolair, Cill Airne, Co. Chiarraí.

21 September, 2017

An chéad trí phlean teanga le bheith ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD

7 April, 2017

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú don phróiseas pleanála teanga

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2016

23 January, 2017

Athbhreithniú Deireadh Bliana 2016 eisithe

Baile an Fheirtéaraigh

11 July, 2016

Ceithre Limistéir Pleanála Teanga nua fógraí ag Aire Stáit na Gaeltachta

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

28 September, 2015

Fógraí déanta maidir le cúig Limistéir Pleanála Teanga nua

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

21 July, 2015

4 Cheanneagraíocht eile roghnaithe le dul i mbun pleananna teanga

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

26 June, 2015

Lár ionad nua Gaeilge, Gaeltachta agus fiontraíochta luach €3.5 milliún oscailte i mBaile an Fheirtéaraigh

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

28 May, 2015

Tuarascáil ar Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011 foilsithe ag Údarás na Gaeltachta

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

1 December, 2014

Ceardlann Pleanála Teanga á reáchtáil do na Ceanneagraíochtaí a bheidh ag plé leis an phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht.

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

1 December, 2014

Na chéad trí Cheanneagraíochtaí roghnaithe le dul i mbun pleananna teanga

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

16 January, 2014

Iarratais á lorg ag Údarás na Gaeltachta ó eagraíochtaí nó grúpaí ar suim leo bheith páirteach sa Phróiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

26 July, 2013

Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga á sholáthar le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

17 May, 2013

Na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta

Sign outside Údaras na Gaeltachta main office

29 September, 2008

Ceardlann ar phleanáil teanga