Cliantchomhlachtaí an Údaráis

Roghnaigh:

Pangea

 • Fostóir: Pangea
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Clochán Liath

Comhairleoireacht Ghnó

 • Fostóir:
 • Ceantar: Gaillimh/ Ciarraí
 • 📍 Corca Dhuibhne & Conamara
 • Bainisteoir Léirithe ✉️ eolas@aniartv.ie

Comhlacht teilifíse atá lonnaithe sa Daingean agus i gConamara is ea Aniar. Díríonn muid ár n-aird ar scéalta an phobail a insint, agus árdán a thabhairt do chultúr na tíre trí chláracha faisnéise, ceoil agus siamsaíochta den chéad scoth a léiriú.

Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG)

 • Fostóir: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG)
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Gleann Cholm Cille
 • ◼️ Oifigeach Pleanála Teanga ✉️oifiglcpg@gmail.com

Tearmann Éanna

 • Fostóir: Tearmann Éanna
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍 An Tulach, Baile na hAbhann
 • bainisteoir@tearmanneanna.ie

Ionad Barr Feabhais a dhéanamh de Thearmann Éanna Teo. a thabharfaidh an cumas do dhaoine dul in aois le muinín agus le dínit agus a neart saoil a iompú ina thabhartas eiseamláireach le bealach tairbheach maireachtála a leanacht.

Randox

 • Fostóir: Randox
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Clochán Liath

Eolaíocht na Beatha

Keelings Knowledge

 • Fostóir: Keelings Knowledge
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍gteic@Gaoth Dobhair

Comhlacht Bia

Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo.

 • Fostóir: Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo.
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Corr na Móna
 • ◼️ Bainisteoir ✉️eolas.cdst@gmail.com

Vermillion

 • Fostóir: Vermillion
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Innealltóireacht

Kelsius

 • Fostóir: Kelsius
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Fál Carrach

Forbraíonn Kelsius córas a ndéantar a dháileadh agus cothabháil air, a dhéanann monatóireacht gan sreang agus go huathoibríoch ar theocht agus ar shábháilteacht gach táirge bia, idir the agus fhuar, chomh maith le cógais, samplaí fola agus ábhar cógaisíochta eile atá íogair ó thaobh teochta.

Westire

 • Fostóir: Westire
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Déantúsaíochta Fotachillíní Smacht Soilsithe

Comhar Fhánada & Ghleann Bhairr

 • Fostóir: Comhar Fhánada & Ghleann Bhairr
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍 Fánaid, Co. Dhún na nGall
 • ✉️ comharfhanadaghleannbhairr@gmail.com

Ag earcú Oifigeach Forbartha

Freudenberg Medical

 • Fostóir: Freudenberg Medical
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍An Spidéal

Teicneolaíocht Leighis

Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Teo

 • Fostóir: Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Teo
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍 Trá Lí
 • ◼️ Bainisteoir ✉️eolas@cflt.ie
 • ◼️ Riarthóir Oifige ✉️eolas@cflt.ie

Firebird Heating Solutions

 • Fostóir: Firebird Heating Solutions
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhic Íre
 • Oibrí Ginearálta ✉️ donie.finneagan@firebird.ie

Astatine

 • Fostóir: Astatine
 • Ceantar: Ciarraí
 • Ag earcú:
 • ◼️ Cuntóir Pearsanta do Phríomhfheidhmeannach
 • ◼️ Innealtóirí

Viatris / Mylan

 • Fostóir: Viatris / Mylan
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán

Eolaíocht na Beatha, STEM, Bithleigheas

Independent Irish Health Foods

 • Fostóir: Independent Irish Health Foods
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhúirne
 • Breis eolais ag HR@IIHEALTHFOODS.COM

Bia Sláintiúil

Fúta Fata

 • Fostóir: Fúta Fata
 • Ceantar: Gaillimh
 • Eagarthóir ✉️ eolas@futafata.ie

OCO Global

 • Fostóir: OCO Global
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍gteic@Gaoth Dobhair

Comhairleoireacht Ghnó

TG4

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Baile na hAbhann
 • ◼️ Eagarthóir Blaisíní
 • ◼️ Taithí Oibre do Mhaor Craolacháin

Cainéal náisiúnta teilifíse is ea TG4 agus is eintiteas reachtúil neamhspleách é

Coláiste na Rinne Teo

 • Fostóir: Coláiste na Rinne Teo
 • Ceantar: Port Láirge
 • 📍Dún Garbhán
 • Breis eolais ag leanne@anrinn.com

Faisc Miotail

 • Fostóir: Faisc Miotail
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Déantúsaíocht & Innealtóireacht

Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • Fostóir: Tuismitheoirí na Gaeltachta
 • Ceantar: Dún na nGall/ Gaillimh/ Ciarraí
 • Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí
 • Bainisteoir Forbartha

Tá tacaíocht, seirbhísí agus imeachtaí ar fáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta do theaghlaigh fud fad na Gaeltachta.

Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR

 • Fostóir: Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR
 • Ceantar: Gaillimh
 • Bainisteoir Forbartha á earcú
 • ✉️ cfinismeain@gmail.com
 • ☎️ 0868363822

Éirecomposites

 • Fostóir: Éirecomposites
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán

Déantúsaíocht Ghinearálta, Tástáil Cómhábhair

Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍Ciarraí
 • tascfhorsa@udaras.ie
 • Bainisteoir Tionscnaimh páirt aimseartha á earcú

Is grúpa tras-earnála é Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh a bunaíodh i 2017 chun dul i ngleic le drochchaillteanas daonra i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá eagrais pobail, gnó, oideachais agus stáit ag feidhmiú ar an dTascfhórsa atá faoi chathaoirleacht Údarás na Gaeltachta.

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca

 • Fostóir: Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍 Indreabhán
 • Oibrithe Luathbhlianta (Lánaimseartha & Páirtaimseartha) ✉️ ittancranntaca@gmail.com
 • Oibrithe Iarscoile ✉️ ittancranntaca@gmail.com

Cúram Leanaí

Comharchumann Shailearna Teo

 • Fostóir: Comharchumann Shailearna Teo
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán
 • ◼️ Bainisteoir Tograí ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Riarthóir Oifige ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Feighlí Ionaid ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Oibrí Cistine/ Lónadóireachta ✉️ sailearna@gmail.com
 • (091) 399 199

Coláiste Uisce

 • Fostóir: Coláiste Uisce
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Foghlaim Teanga/Spórt Uisce

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Corcaigh/ Gaillimh/ Maigh Eo
 • ◼️Oibrí Iarscoile in Áras Mhic Amhlaigh ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️Múinteoir Luathbhlianta Naíonra Bhaile Ghib ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí ICL na Ceathrún Rua ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Príomh Mhúinteoir Luathbhlianta Naíonra Mhic Dara ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Oifigeach Forbartha Luathbhlianta Chonnacht/Laighean ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Oifigeach Forbartha Luathbhlianta na Gaillimhe ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Rialachas Corparáideach ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Riarthóir Oifige - Corcaigh ✉️ eolas@cnng.ie

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Ionad Cois Locha

 • Fostóir: Ionad Cois Locha
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Dún Lúiche
 • ◼️Oifigeach Margaíochta & Turasóireachta ✉️dunleweycentre@gmail.com

Tobar Dhuibhne

 • Fostóir: Tobar Dhuibhne
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍Baile an Fheirtéaraigh
 • ◼️Oifigeach Pleanála Teanga ✉️p.ose@cfcd.ie

RHS Homecare

 • Fostóir: RHS Homecare
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Earnáil Shóisialta

Integer (Aran Biomedical)

 • Fostóir: Integer (Aran Biomedical)
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍An Spidéal

Teicneolaíocht Leighis

ProAmpac

 • Fostóir: ProAmpac
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Pacáistiú