Cliantchomhlachtaí an Údaráis

Roghnaigh:

Vermillion

 • Fostóir: Vermillion
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Innealltóireacht

Oifigeach Pleanála Teanga

 • Fostóir: Oifigeach Pleanála Teanga
 • Ceantar: Gaillimh

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR Oifigeach Pleanála Teanga Spriocdháta: 27 Bealtaine 2024 @ 17.00 Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR sa tóir ar bheirt atá fuinniúil, spreagúil, agus cruthaitheach le tacú le Plean Teanga Chois Fharraige a chur i bhfeidhm. Beidh na daoine a cheapfar lonnaithe in oifigí an Fhóraim in Inis Fáil, i sráidbhaile an Spidéil, agus ag obair as lámh a chéile ar fud cheantar Chois Fharraige ó Ros an Mhil go dtí Na Forbacha. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas: • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh • Ardscileanna cumarsáide, áisitheoireachta, comhorduithe agus idirphearsanta • Taithí ar ardáin éagsúla na meán sóisialta • Eolas agus cleachtadh ar bhainistiú airgeadais • Eolas agus taithí ar chúrsaí teicneolaíochta • Taithí i bpleanáil, i bhfeidhmiú agus i gcur i gcrích tograí • Eolas agus tuiscint ar chúrsaí pleanála teanga • Cleachtadh ar aighneachtaí agus ar thuairiscí a réiteach agus a scríobh • Lán-cheadúnas tiomána glan Conradh dhá bhliain, ar féidir cur leis, atá i gceist. Tuarastal idir €36,450 agus €51,750 a íocfar ag braith ar thaithí. Beidh deis ann a bheith rannpháirteach i Scéim Pinsin. Post lán-aimseartha an post seo: d’fhéadfadh uaireanta oibre taobh amuigh de ghnáth-uaireanta oifige a bheith i gceist: obair thráthnóna san áireamh. Is féidir tuilleadh sonraí faoin bpost a fháil ach glaoch ar 086-2732279 nó scríobh chuig ptchoisfharraige@gmail.com Seol litir iarratais, mar aon le CV chuig ptchoisfharraige@gmail.com nó An Cathaoirleach, Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR, Inis Fáil, An Phríomhshráid, An Spidéal, Co. na Gaillimhe. Is féidir teacht ar an bPlean Teanga ag https://coisfharraige.ie/pleanail-teanga/

Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR

 • Fostóir: Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR
 • Ceantar: Gaillimh
 • Bainisteoir Forbartha á earcú
 • ✉️ cfinismeain@gmail.com
 • ☎️ 0868363822

Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh

 • Fostóir: Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍Ciarraí
 • tascfhorsa@udaras.ie
 • Bainisteoir Tionscnaimh páirt aimseartha á earcú

Is grúpa tras-earnála é Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh a bunaíodh i 2017 chun dul i ngleic le drochchaillteanas daonra i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá eagrais pobail, gnó, oideachais agus stáit ag feidhmiú ar an dTascfhórsa atá faoi chathaoirleacht Údarás na Gaeltachta.

Coláiste Uisce

 • Fostóir: Coláiste Uisce
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Foghlaim Teanga/Spórt Uisce

Firebird Heating Solutions

 • Fostóir: Firebird Heating Solutions
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhic Íre
 • Oibrí Ginearálta ✉️ donie.finneagan@firebird.ie

Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG)

 • Fostóir: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG)
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Gleann Cholm Cille
 • ◼️ Oifigeach Pleanála Teanga ✉️oifiglcpg@gmail.com

Freudenberg Medical

 • Fostóir: Freudenberg Medical
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍An Spidéal

Teicneolaíocht Leighis

 • Fostóir:
 • Ceantar: Gaillimh/ Ciarraí
 • 📍 Corca Dhuibhne & Conamara
 • Bainisteoir Léirithe ✉️ eolas@aniartv.ie

Comhlacht teilifíse atá lonnaithe sa Daingean agus i gConamara is ea Aniar. Díríonn muid ár n-aird ar scéalta an phobail a insint, agus árdán a thabhairt do chultúr na tíre trí chláracha faisnéise, ceoil agus siamsaíochta den chéad scoth a léiriú.

Kelsius

 • Fostóir: Kelsius
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Fál Carrach Teicneoir Tacaíochta TF careers@kelsius.com
 • 📍An Fál Carrach Teicneoir Tacaíochta Teicniúla careers@kelsius.com
 • 📍An Fál Carrach Riarthóir Cuntas careers@kelsius.com
 • 📍An Fál Carrach

Forbraíonn Kelsius córas a ndéantar a dháileadh agus cothabháil air, a dhéanann monatóireacht gan sreang agus go huathoibríoch ar theocht agus ar shábháilteacht gach táirge bia, idir the agus fhuar, chomh maith le cógais, samplaí fola agus ábhar cógaisíochta eile atá íogair ó thaobh teochta.

Faisc Miotail

 • Fostóir: Faisc Miotail
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Déantúsaíocht & Innealtóireacht

Tearmann Éanna

 • Fostóir: Tearmann Éanna
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Iarratas ar fhostaíocht mar Chúramóir Baile bainisteoir@tearmanneanna.ie
 • 📍Fógra Poist – Cúramóir Baile cv@tearmanneanna.ie
 • 📍Fógra Poist - Altra Ginearálta cv@tearmanneanna.ie
 • 📍 An Tulach, Baile na hAbhann
 • bainisteoir@tearmanneanna.ie

Ionad Barr Feabhais a dhéanamh de Thearmann Éanna Teo. a thabharfaidh an cumas do dhaoine dul in aois le muinín agus le dínit agus a neart saoil a iompú ina thabhartas eiseamláireach le bealach tairbheach maireachtála a leanacht.

Westire

 • Fostóir: Westire
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Déantúsaíochta Fotachillíní Smacht Soilsithe

Pangea

 • Fostóir: Pangea
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Clochán Liath

Comhairleoireacht Ghnó

RHS Homecare

 • Fostóir: RHS Homecare
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Earnáil Shóisialta

Keelings Knowledge

 • Fostóir: Keelings Knowledge
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍gteic@Gaoth Dobhair

Comhlacht Bia

Comharchumann Shailearna Teo

 • Fostóir: Comharchumann Shailearna Teo
 • Ceantar: Gaillimh
 • ◼️ POST - OIBRÍ CISTINE/ LÓNADÓIREACHTA ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Folúntas CST ✉️ sailearna@gmail.com
 • 📍Indreabhán
 • ◼️ Bainisteoir Tograí ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Riarthóir Oifige ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Feighlí Ionaid ✉️ sailearna@gmail.com
 • ◼️ Oibrí Cistine/ Lónadóireachta ✉️ sailearna@gmail.com
 • (091) 399 199

Coláiste na Rinne Teo

 • Fostóir: Coláiste na Rinne Teo
 • Ceantar: Port Láirge
 • 📍Dún Garbhán
 • Breis eolais ag leanne@anrinn.com

Randox

 • Fostóir: Randox
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍An Clochán Liath

Eolaíocht na Beatha

Ionad Cois Locha

 • Fostóir: Ionad Cois Locha
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Dún Lúiche
 • ◼️Oifigeach Margaíochta & Turasóireachta ✉️dunleweycentre@gmail.com

Fúta Fata

 • Fostóir: Fúta Fata
 • Ceantar: Gaillimh
 • Eagarthóir ✉️ eolas@futafata.ie

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Corcaigh/ Gaillimh/ Maigh Eo/ An Mhí
 • ◼️ Oifigeach Forbartha Luathbhlianta Chonnacht/Laighean & na Gaillimhe ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️• Riarthóir Oifige – Corcaigh✉️eolas@cnng.ie
 • ◼️Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Forbartha ✉️eolas@cnng.ie
 • ◼️Oifigeach Forbartha Luathbhlianta Chonnacht & Laighean ✉️pattie@cnng.ie
 • ◼️Oifigeach Forbartha Luathbhlianta na Gaillimhe ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️Oibrí Iarscoile in Áras Mhic Amhlaigh ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️Múinteoir Luathbhlianta Naíonra Bhaile Ghib ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí ICL na Ceathrún Rua ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Príomh Mhúinteoir Luathbhlianta Naíonra Mhic Dara ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Rialachas Corparáideach ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Riarthóir Oifige - Corcaigh ✉️ eolas@cnng.ie

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Astatine

 • Fostóir: Astatine
 • Ceantar: Ciarraí
 • Ag earcú:
 • ◼️ Cuntóir Pearsanta do Phríomhfheidhmeannach
 • ◼️ Innealtóirí

Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Teo

 • Fostóir: Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Teo
 • Ceantar: Ciarraí
 • 📍 Trá Lí
 • ◼️ Bainisteoir ✉️eolas@cflt.ie
 • ◼️ Riarthóir Oifige ✉️eolas@cflt.ie

Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • Fostóir: Tuismitheoirí na Gaeltachta
 • Ceantar: Dún na nGall/ Gaillimh/ Ciarraí
 • Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí
 • Bainisteoir Forbartha

Tá tacaíocht, seirbhísí agus imeachtaí ar fáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta do theaghlaigh fud fad na Gaeltachta.

Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo.

 • Fostóir: Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo.
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Corr na Móna
 • ◼️ Bainisteoir ✉️eolas.cdst@gmail.com

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca

 • Fostóir: Ionad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍 Indreabhán
 • Oibrithe Luathbhlianta (Lánaimseartha & Páirtaimseartha) ✉️ ittancranntaca@gmail.com
 • Oibrithe Iarscoile ✉️ ittancranntaca@gmail.com

Cúram Leanaí

Independent Irish Health Foods

 • Fostóir: Independent Irish Health Foods
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhúirne
 • Breis eolais ag HR@IIHEALTHFOODS.COM

Bia Sláintiúil

OCO Global

 • Fostóir: OCO Global
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍gteic@Gaoth Dobhair

Comhairleoireacht Ghnó

Viatris / Mylan

 • Fostóir: Viatris / Mylan
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán

Eolaíocht na Beatha, STEM, Bithleigheas

Oifigeach Pleanála Teanga (Poist-roinnt)

 • Fostóir: Oifigeach Pleanála Teanga (Poist-roinnt)
 • Ceantar: Maigh Eo

Oifigeach Pleanála Teanga Spriocdháta - 17 Bealtaine 2024

Integer (Aran Biomedical)

 • Fostóir: Integer (Aran Biomedical)
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍An Spidéal

Teicneolaíocht Leighis

ProAmpac

 • Fostóir: ProAmpac
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Pacáistiú

Éirecomposites

 • Fostóir: Éirecomposites
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán

Déantúsaíocht Ghinearálta, Tástáil Cómhábhair

Comhar Fhánada & Ghleann Bhairr

 • Fostóir: Comhar Fhánada & Ghleann Bhairr
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍 Fánaid, Co. Dhún na nGall
 • ✉️ comharfhanadaghleannbhairr@gmail.com

Ag earcú Oifigeach Forbartha