Cliantchomhlachtaí an Údaráis

Roghnaigh:

Ionad Cois Locha

 • Fostóir: Ionad Cois Locha
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Dún Lúiche
 • ◼️Oifigeach Margaíochta & Turasóireachta ✉️dunleweycentre@gmail.com

Comharchumann Shailearna

 • Fostóir: Comharchumann Shailearna
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍 Post Páirtaimseartha (19.5 uair) - Ceannaire Siopa
 • 📆Spriocdháta: Aoine 26 Iúil, 2024 @ 4.00 i.n.
 • ◼️ Tá Comharchumann Shailearna Teo. ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar cheannaire siopa a bheidh lonnaithe sa siopa carthanachta Scéal Eile, An Cnoc Indreabhán, Co na Gaillimhe.
 • ◼️ Tugtar tuilleadh eolais ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn trí theagmháil a dhéanamh le hoifig an chomharchumainn ag 091 399199 nó ríomhphost chuig ✉️ oifig@cst.ie
 • ◼️ Is fostóir comhionannais deiseanna é Comharchumann Shailearna Teo.

📌 Iarrtar litir iarratais chomh maith le CV a sheoladh isteach roimh an Aoine 26 Iúil, 2024 @ 4.00i.n. chuig: An Bainisteoir, Comharchumann Shailearna Teo, Na hAille, Indreabhán, Co na Gaillimhe nó ✉️ oifig@cst.ie

TG4

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📌Nuacht TG4 - Comhfhreagraí Polaitíochta
 • 📍 Baile na hAbhann
 • 📆Spriocdháta: Dé Luain 22 Iúil 2024 @ 5:00pm
 • ◼️ Chun cur isteach ar an bpost lean an nasc "Iarratais" thíos.👉

Cainéal náisiúnta teilifíse is ea TG4 agus is eintiteas reachtúil neamhspleách é.

RHS Homecare

 • Fostóir: RHS Homecare
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Earnáil Shóisialta

Nemeton Teo

 • Fostóir: Nemeton Teo
 • Ceantar: Port Láirge
 • 📍 Comhordaitheoir Togra 📍 Eolas breise le fáil ar nemeton.ie
 • 📍 An Rinn
 • Breis eolais ag hr@nemeton.ie

Faisc Miotail

 • Fostóir: Faisc Miotail
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📍Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Déantúsaíocht & Innealtóireacht

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo

 • Fostóir: Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
 • Ceantar: Dún na nGall
 • ◼️ Folúntas: Oifigeach Pleanála Teanga

Tearmann Éanna

 • Fostóir: Tearmann Éanna
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Fógra Poist – Cúramóir Baile
 • 📍 An Tulach, Baile na hAbhann
 • Teagmháil: ✉️ bainisteoir@tearmanneanna.ie

◼️ Ionad Barr Feabhais a dhéanamh de Thearmann Éanna Teo. a thabharfaidh an cumas do dhaoine dul in aois le muinín agus le dínit agus a neart saoil a iompú ina thabhartas eiseamláireach le bealach tairbheach maireachtála a leanacht. ◼️ Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe agus gach doiciméad ábhartha a d’fhéadfadh tacú le d’iarratas tríd An Post nó r-phost chuig: Bainisteoir Ginearálta, Tearmann Éanna CTR, An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe H91 W540 bainisteoir@tearmanneanna.ie

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Fostóir: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Ceantar: Corcaigh/ Gaillimh/ Maigh Eo/ An Mhí
 • ◼️ Riarthóir Oifige - Corcaigh ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Oibrí Luathbhlianta - Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua ✉️ pattie@cnng.ie
 • ◼️ Oibrí Tacaíochta Aim Naíonra Acla, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe. ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Oibrí Iarscoile in Áras Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe. ✉️ eolas@cnng.ie Iarscoile in Áras Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe. ✉️ eolas@cnng.ie Oibrí Iarscoile in Áras Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe. ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Príomh Mhúinteoir Naíonra Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe. ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Múinteoir Luathbhlianta in Áras Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe. ✉️ eolas@cnng.ie
 • ◼️ Príomh Mhúinteoir, Naíonra Scoil Mhuire, Corr na Móna ✉️ eolas@cnng.ie

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Amharclann Ghaoth Dobhair

 • Fostóir: Amharclann Ghaoth Dobhair
 • Ceantar: Dún na nGall
 • 📌 Folúntas: Feidhmeannach Chultúra agus Turasóireachta
 • 📍 Gaoth Dobhair, Co. Thír Chonaill
 • 📆 Spriocdháta: 26 Iúil 2024 @ 3pm
 • ◼️ Conradh bliana - tuarastal €35,000 sa bhliain
 • ◼️ Tuilleadh eolais - Fón: (074) 95 31611 nó ✉️ amharclann1961@gmail.com

◼️ Tá Amharclann Ghaoth Dobhair ag earcú Feidhmeannach Chultúra agus Turasóireachta. Beidh an té a cheapfar freagrach do Bhord na hAmharclainne, agus beidh sé de chúram orthu clár oibre turasóireachta, chultúrtha agus ealaíon a bhainistiú agus a riaradh i gcomhar le Bord na hAmharclainne. ◼️ Seol iarratas isteach roimh 3pm, 26 Iúil 2024 chuig ✉️ amharclann1961@gmail.com

Independent Irish Health Foods

 • Fostóir: Independent Irish Health Foods
 • Ceantar: Corcaigh
 • 📍 Baile Mhúirne
 • Breis eolais ag HR@IIHEALTHFOODS.COM

Bia Sláintiúil

Viatris / Mylan

 • Fostóir: Viatris / Mylan
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍Indreabhán

Eolaíocht na Beatha, STEM, Bithleigheas

Coláiste Uisce

 • Fostóir: Coláiste Uisce
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Foghlaim Teanga/Spórt Uisce

TG4

 • Fostóir: TG4
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📌 Nuacht TG4 - Painéal Mhaor Craolta
 • 📆 Spriocdháta: Dé Luain 22 Iúil 2024 @ 5:00pm
 • 📍 Baile na hAbhann
 • ◼️ Chun cur isteach ar an bpost lean an nasc "Iarratais" thíos.👉

Cainéal náisiúnta teilifíse is ea TG4 agus is eintiteas reachtúil neamhspleách é.

Comhar Caomhán Teo (comharchumann Inis Oírr)

 • Fostóir: Comhar Caomhán Teo (comharchumann Inis Oírr)
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📌 Oifigeach Pleanála Teanga
 • 📆 Spriocdháta: 5in Dé Céadaoin 7 Lúnasa 2024
 • 📍 Inis Oírr

Tá Oifigeach Pleanála Teanga á lorg in Inis Oírr. Conradh trí bliana a bheas ann. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comhar Caomhán Teo (comharchumann an oileáin) agus freagrach as clár oibre a chur i bhfeidhm, faoi threoir na ceanneagraíochta sin.

Vermillion

 • Fostóir: Vermillion
 • Ceantar: Maigh Eo
 • 📍Béal an Mhuirthead

Innealltóireacht

Freudenberg Medical

 • Fostóir: Freudenberg Medical
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📍An Spidéal

Teicneolaíocht Leighis

Dominic Lydon Galway Ltd

 • Fostóir: Dominic Lydon Galway Ltd
 • Ceantar: Gaillimh
 • 📌Oibríoch Rialaithe Doiciméadaithe Cáilíochta/Comhshaoil
 • ✉️ Teagmháil: derek@dominiclydon.ie

◼️ Is ról nua é seo atá ar fáil do Chéimí nua-cháilithe (Leibhéal 6 ar a laghad) agus beidh an duine seo freagrach as Córais Bhainistíochta Cáilíochta (QMS) agus Córais Bhainistíochta Comhshaoil (EMS) a bhainistiú agus a chothabháil. ◼️ Cinnteoidh an ról go gcomhlíontar nósanna imeachta QMS & EMS agus go gcomhlíontar agus go ndéanfar iad a dhoiciméadú. ◼️ Tá inniúlacht sa Ghaeilge ag teastáil – faigheann GadStart tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. ◼️ Beidh an duine seo ag comhoibriú go dlúth le ranna éagsúla chun próisis rialaithe doiciméad éifeachtacha a bhunú agus a sheasamh.