Poist Údarás na Gaeltachta

Roghnaigh:

Oifigeach Cléireachais – Rannóg Airgeadais Conradh

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh Oifigeach Cléireachais, post ar chonradh, a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais. Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 24 Bealtaine 2024 16:00

Tuilleadh eolais

SAOISTE Á LORG SCÉIM TÚS – GAELTACHT CHONAMARA

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim TÚS i nGaeltacht Chonamara ar bhunús conradh sainchuspóra suas le 3 bliana

Déan teagmháil le: sst@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2024 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Togra (SATCOMM) (Sustainable Atlantic Communities)

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá folúntas d’innealtóir ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh sainchuspóra suas le 3 bliana. Beidh an post lonnaithe in Oifig Réigiúnach an Deiscirt, An Daingean, Co. Chiarraí. I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach sa togra SATCOMM (Sustainable Atlantic Communities). Is í an phríomhaidhm atá ag Satcomm ná cumasú a dhéanamh ar phobail fuinnimh i gceithre thír (Éire, An Spáinn, An Fhrainc agus an Phortaingéil) aistriú i dtreo fuinnimh in-athnuaite trí a gcuid fuinnimh féin a ghiniúint agus an fuinneamh sin a roinnt idir bhaill Phobal Fuinnimh. An Ról: Mar chuid d’fheidhmiú an togra seo, tá post á thairiscint d’innealtóir cáilithe mar Oifigeach Togra ar bhunús conartha sainchuspóra.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2024 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Airgeadais & Comhordaithe ar Thograí Eorpacha

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Corcaigh/ Dún na nGall/ Gaillimh/ Ciarraí/ Maigh Eo/ An Mhí/ Port Láirge

Oifigeach Airgeadais & Comhordaithe ar Thograí Eorpacha Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh sainchuspóra suas le 3 bliana. Beidh an post lonnaithe in aon cheann d’oifigí Údarás na Gaeltachta I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach i dtograí éagsúla Eorpacha, ina measc tograí Interreg, Horizon Europe, agus COSME.

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2024 16:00

Tuilleadh eolais

Oifigeach Feidhmiúcháin Rannóg Maoine – Post Buan

 • Fostóir: Údarás na Gaeltachta
 • Ceantar: Gaillimh

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do Oifigeach Feidhmiúcháin sa Rannóg Maoine. Beidh an duine sa ról seo ag obair mar pháirt lárnach den fhoireann chun riaracháin a dhéanamh ar chúrsaí maoine (ábhar, airgead & riosca).  

Déan teagmháil le: foluntais@udaras.ie

Spriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2024 16:00

Tuilleadh eolais

Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta

 • Fostóir: Údaras na Gaeltachta
 • Ceantar: Ciarraí

Tá folúntais ar na scéimeanna sóisialta tuaithe agus na scéimeanna fostaíochta pobail sa deisceart.