Termon Hub Donegal - woman on computer

10 Samhain, 2022

Lá Digiteach ar dTús

7 Samhain, 2022

Cruinniú Boird, Oireachtas na Samhna

Comhaltaí Boird ÚnaG agus FnaG ag bualadh le chéile

7 Samhain, 2022

Comhchruinniú Údarás na Gaeltachta agus Fhoras na Gaeilge i gCill Airne

10 Deireadh Fómhair, 2022

Fáilte curtha roimh Úinéirí nua ar Innill Dóiteáin Teoranta sa Spidéal

10 Deireadh Fómhair, 2022

Comhbhrón ó chroí lenár bpobal ar an Chraoslach agus sa cheantar mórthimpeall

Whiskey

29 Meán Fómhair, 2022

Scéim Forbartha Oiliúna sna Meáin á reáchtáil ag TG4 & Údarás na Gaeltachta don tríú bliain as a chéile

29 Meán Fómhair, 2022

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh scéim nua chun tacú le gnólachtaí atá ag strachailt le costais bhreise fuinnimh, mar gheall ar impleachtaí an chogaidh san Úcráin

27 Meán Fómhair, 2022

Ceist na tithíochta ina fhadhb do gach pobal Gaeltachta anois, a deir bord Údarás na Gaeltachta ag cruinniú sa Rinn

26 Meán Fómhair, 2022

Cruinniú de bhord Údarás na Gaeltachta i Rinn ua gCuanach – an chéad chruinniú ag an stiúrthóir nua fiontraíochta, fostaíochta agus maoine, Dearbháil Ní Chualáin

22 Meán Fómhair, 2022

Bailiúchán nua éadaí agus uirlis nua díolacháin forbartha ag Aran Woollen Mills, atá ag fás agus ag forbairt i nGaeltacht Mhaigh Eo

Group holding An Ghaeltacht Glas signage

22 Meán Fómhair, 2022

Údarás na Gaeltachta ag tréaslú le Comhairle Ceantar na nOileán as an aitheantas atá faighte ag an Lár Ionad Iarfheistithe atá á fhorbairt acu i gCasla

19 Meán Fómhair, 2022

Toscaireacht ó Chorca Dhuibhne ag freastal ar an Big E i West Springfield, Massachusetts