Cúrsa Léargais Custam

prepareforbrexit.com/customs-insights-course

Léargas ginearálta

Cabhraíonn an cúrsa Léargais Custam tuiscint a fháil ar na príomhchoincheapa, doiciméid agus próisis custam a theastaíonn chun go n-éireodh le gnó sa saol tar éis an Bhreatimeachta.

Cé lena aghaidh atá sé?

Dearadh é le haghaidh gnóthaí Éireannacha atá ag plé le custaim den chéad uair.

Céard a fhoghlaimeoidh mé?

Leis an gcúrsa seo, gheobhaidh na foghlaimeoirí tuiscint shoiléir ar chustaim, na himpleachtaí dá ngnó agus na roghanna atá ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim chun an próiseas custam a dhéanamh níos éifeachtúla.

Céard a bhainfidh mé amach tríd an gcúrsa ar líne seo a dhéanamh?

Tá mír thiomnaithe ar an gcúrsa seo ina ndéantar achoimre ar na príomhghníomhaíochtaí ata comhlachtaí in ann a dhéanamh chun ullmhú le haghaidh custam tar éis an Bhreatimeachta agus tá achoimre ann ar na hacmhainní atá ar fáil mar thacaíocht duit.