Dearbháil Ní Chualáin

Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta, Maoine agus Innealtóireachta

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
H91 TY22

091 503100 dearbhail@udaras.ie

Tá taithí fadbhunaithe ag Dearbháil i réimse leathan róil ceannaireachta agus ardbhainistíochta.  Tá taithí fairsing aici mar bhainisteoir clár, le saintaithí i mbainistiú athruithe, cumaisc agus éadálacha, anailís airgeadais, innealtóireacht, díolachán, oibriúchán, forbairt gnó, cúrsaí rialála agus nuálaíocht.

 

Agus aithne ar Dearbháil as a cuid scileanna láidre ceannaireachta, tá sí tar éis foirne a threorú trí athruithe casta eagraíochtúla, ag léiriú a cumas i ndul i ngleic le dúshláin agus i mbaint amach torthaí. Tá straitéisí gnó éifeachtúla forbartha aici trasna iliomad foirne agus eagraíochtaí difriúla, trí leas a bhaint as a cuid smaointeoireacht anailíseach agus pleanáil straitéiseach. Tá Dearbháil inniúil ar anailís airgeadais, agus cinntí feasacha déanta go leanúnach aici, ag cuidiú le rathúlacht airgeadais trasna réimsí agus earnálacha éagsúla.

 

Tá réimse leathan scileanna ag Dearbháil, a bhuíochas sin dá cuid taithí ag obair trasna earnálacha éagsúla, lena n-áirítear bia, gairneoireacht, talmhaíocht, dobharshaothrú, déantúsaíocht, tionscail seirbhíse agus gnólachtaí nuathionscanta.

 

I réimse na reachtaíochta, tá barr feabhais bainte amach ag Dearbháil i scríbhneoireacht, agus i bhfeidhmiú rialacha an AE, ag cinntiú comhlíonadh agus ag cur le forbairtí i réimsí éagsúla tionscail. Ina theannta sin, tá sí tar éis tionchar leanúnach bheith aici i bhforbairt polasaithe agus reachtaíochta, chun leasa na ngnóthaí a raibh agus a bhfuil baint aici leo.

 

Fágann a cuid buanna ceannaireachta, a cuid smaointeoireacht anailíseach agus a cumas gnó gur duine gairmiúil í Dearbháil a bhfuil réimse leathan scileanna aici, agus í tiomanta i dtaobh torthaí a bhaint amach.

 

Tá PhD agus Ard Dioplóma ​​aici. i staitisticí ó Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ard Dioplóma i mbainistíocht tionscadal ón Institute of Project Management, ceannaireacht straitéiseach agus cáilíochtaí airgeadais ón Irish Management Institute, i measc nithe eile. Tá sí ina príomh údar agus ina comh-údar ar líon mór páipéar eolaíochta teicniúil, caibidlí leabhar.