Teach Solas Fhanada

Tá Teach Solais Fhánada agus tithe na gcoimeádaithe solais lonnaithe sa Ghaeltacht is faide ó thuaidh in Éirinn.  Bhí an teach solais lárnach i bhfeachtais margaíochta domhanda chun ardán a thabhairt do na cinn scríbe uathúla feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin.  Tionscamh pobail is ea Teach Solais Fhánada a bhfuil tacaíocht aige ó Comhairle Contae Dhún na nGall, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Fáilte Ireland agus Údarás na Gaeltachta. Tá turais treoraithe ar fáil timpeall na taitneamhacht anseo, mar aon le hionad do chuairteoirí agus lóistín.

Cén chaoi ar chabhraigh an tÚdarás?

Tá tacaíocht luachmhar, leanúnach curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta don fhiontar sóisialta seo ón tús. Tá an tÚdarás lárnach i dtacaíocht a chur ar fáil chun feidhmeannach margaíochta a earcú chun an taitneamhacht seo a chur chun cinn agus a dhíol. Tá ionadaithe ag an Údarás ar Bhord Theach Solais Fhánada.

Tuilleadh eolais