Údarás na Gaeltachta ag Seoladh Scéim na bPrintíseach 2024 le Scoláireachtaí Luachmhara

4 Iúil, 2024

nóiméad léite

Scolairí ag obair
Mic léinn printíseachta ag freastal ar rang ríomhaireachta

Tá áthas ar Údarás na Gaeltachta a fhógairt go bhfuil Scéim na bPrintíseach 2024 oscailte anois d'iarratais. Tá an scéim seo dírithe ar dhaoine óga agus foghlaimeoirí fásta araon atá ag iarraidh gairm fhiúntach a fhorbairt sa Ghaeltacht.

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint scoláireachtaí luachmhara mar chuid den scéim. Is fiú suas le €2,000 na scoláireachtaí seo agus tá siad ar fáil do Phrintíseachtaí Ceirde agus Printíseachtaí Nua-aoiseacha araon. Tá na scoláireachtaí dírithe ar iarrthóirí a bhfuil an scoil fágtha acu agus atá ag iarraidh cáilíocht phrintíseachta atá aitheanta ag an gComhairle Phrintíseachta a bhaint amach.

Tá printíseachtaí ar fáil i réimsí éagsúla lena n-áirítear leictreachas, meicnic, siúinéireacht, pluiméireacht agus go leor eile.

Tá gach eolas faoi na printíseachtaí agus na cáilíochtaí a bhaineann leo le fáil ag www.apprenticeship.ie. Is féidir tuilleadh eolais faoi Scéim na bPrintíseach a fháil ar shuíomh gréasáin Údarás na Gaeltachta ag Scéim na bPrintíseach | Oiliúint | Fostaíocht & Oiliúint | Údarás na Gaeltachta (udaras.ie)

Moltar d'iarrthóirí spéisiúla iarratas a dhéanamh go luath mar go bhfuil líon teoranta áiteanna ar fáil.