Clár Cumasú na Bliana Seo Tagtha Chun Críche

Glúin nua fhiontraithe ban as Gaeltacht na Gaillimhe agus Mhaigh Eo ag teacht chun inmhe agus an cúrsa fiontraíochta CUMASÚ tugtha chun críche inniu

31 Márta, 2023

nóiméad léite

Inniu in Óstán Chois Fharraige, a reáchtáladh comóradh ar mhná Gaeltachta i mbun gnó, agus clabhsúr á chur ar an gcéad chlár píolótach do mhná Gaeltachta i mbun fiontraíochta, CUMASÚ. Is comhpháirtnéireacht é CUMASÚ idir Údarás na Gaeltachta agus EMPOWER, clár fiontraíochta do mhná atá á reáchtáil tríd moil nuálaíochta Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh ó 2017.

Bhí mná as chuile réimse de shaol gnó na Gaeltachta i láthair, agus bhí deis le linn na hócáide éisteacht le cuid de mhná ceannródaíocha na Gaeltachta agus iad ag déanamh cur síos ar an t-aistear a bhí acu go dtí seo.

Labhair Siobhán Ní Chofaigh, bunaitheoir an chomhlachta Mint-Tek agus Evelyn O’ Toole, bunaitheoir agus Príomhfheidhmeannach CLS Teo., chomh maith le cuid de na mná a ghlac páirt sa gcéad chlár píolótach seo, faoin dtaithí féin i mbun gnó.

Roimhe sin, in ardoifig Údarás na Gaeltachta, bhí 13 bean as Gaeltacht na Gaillimhe agus Mhaigh Eo a ghlac páirt sa gcéad chlár CUMASÚ in iomaíocht lena chéile agus iad ag cur a gcuid tograí nua gnó i láthair moltóirí in Údarás na Gaeltachta, mar chríoch ar an gclár. Bhí deis ag gach bean 5 nóiméad de chur i láthair a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt ansin ó phainéal moltóirí.

Bhí an bua inniu ag an bhfiontraí Margaret Leahy, atá lonnaithe i mBaile na nAbhann i nGaeltacht Chonamara lena togra Artisan Food Tours. Bhuaigh sise an duais as an cur i láthair is fearr.

Ag tagairt don leas a bhain siad as an gcúrsa, dúirt sise: “D’fhoghlaim mé an oiread ar an gcúrsa seo faoin tábhacht atá le taighde a dhéanamh ar chustaiméirí.”

D’aontaigh Emily Lavelle as Acaill, a dúirt: “Bhí na léachtanna thar barr agus d’fhoghlaim mé faoin gcaoi leis an togra atá idir lámha agam a bhriseadh síos ina phíosaí agus tabhairt faoi go córasach, céimiúil.”

Ba é an tAire Stáit sa Roinn Fiontair Trádála agus Fostaíochta, Dara Calleary T.D. a bhronn na teastais ar na rannpháirtithe.  Dúirt seisean: “B’iontach an deis a bhí ann do na mná atá anseo inniu páirt a ghlacadh sa gclár CUMASÚ. Tá tábhacht nach beag leis seo don eacnamaíocht níos leithne freisin. Tá se rí-thabhachtach dúinne sa rialtas, go dtugtar gach tacaíocht do mhná agus iad ag iarraidh gnó a fhorbairt, ar mhaithe le fás eacnamúil agus sóisialta iarthar na hÉireann. Tréaslaím leis na mná seo inniu, agus le Údaras na Gaeltachta agus EMPOWER as an gcomhoibriú a thug an clár seo ar an bhfód. “

Dúirt cathaoirleach sealadach Údarás na Gaeltachta , Mary Uí Chadhain: “Óna gcuid oibre sna pobail Ghaeltachta, chonaic an tÚdarás go raibh gá díriú go sonrach ar mhná a bhí ag iarraidh dul i mbun gnó agus is as sin a d’eascair an comhpháirtíocht seo idir Údarás na Gaeltachta agus EMPOWER. Is ardú croí domsa inniu é na mná Gaeltachta seo a fheiceáil cruinnithe le chéile, idir mná atá ag plé le cúrsaí gnó agus fiotraiochta le fada agus na mná agus atá ag tosaí amach ar a n-aistear. Tá mé cinnte go mbeidh muid ábalta tógáil ar an méid atá ar siúl anseo inniu againn agus leanacht orainn ag tacú le mná a bhfuil smaointe gnó fiúntracha acu, agus dá réir, ag tacú le pobal na Gaeltachta.”

Dúirt Maria Staunton comhordaitheoir an chláir EMPOWER: ‘Tá muid thar a bheith sásta go ndeachaigh muid i mbun an chéad chláir CUMASÚ seo i gcomhair le Údarás na Gaeltachta. 15 bean a ghlac páirt sa gclár agus bhí 13 acu sin linn inniu. Tá go leor oibre déanta ag na mná seo le 12 seachtainí, agus iad i mbun taighde margaíochta agus ag iarraidh a chinntiú go bhfuil téagar lena gcuid smaointe gnó. Inniu, ta muid ag iarraidh misneach a thabhairt dóibh a gcuid tograí a chur i láthair agus go dtabharfadh an próiseas sin cúnamh dóibh forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna agus ar a gcuid misnigh. Tá comhoibriú agus cur aithne ar a chéile lárnach sa gclár CUMASÚ freisin agus ta a fhios agam go mbeidh na mná seo ag tacú lena chéile amach anseo agus iad ag dul i ngleic le deiseanna agus dúshláin an tsaoil gnó.”