Plean Forbartha Náisiúnta

24 Eanáir, 2007

nóiméad léite

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh an soláthar atá déanta sa Phlean Forbartha Náisiúnta don eagraíocht féin agus do na gnéithe sin den phlean atá dírithe ar thionscadail bhonneagair a mbeidh tionchar mór acu ar an nGaeltacht i rith na tréimhse 6 bliana 2007 – 2013.

S’iad na gnéithe is suntasaí den phlean a bhfuil impleachtaí don Ghaeltacht acu tá

  • forbairt chalaphoirt Ros a’Mhíl,
  • an soláthar substaintiúil d’fhorbairt chéibheanna agus seirbhísí do na hoileáin
  • bóthar nua Chonamara
  • an tacaíocht láidir do chláir fhorbartha tuaithe ar a n-áirítear clár LEADER agus soláthar leathanbhanda do cheantair thuaithe ar a n-áirítear na ceantair Ghaeltachta atá i limistéar CLÁR.
  • forbairt bhóithre a dhéanfaidh éascaíocht rochtana do chontae Dhún na nGall.

Fáiltímid chomh maith roimh an ngeallúint go n-ullmhófar plean 20 bliain don Ghaeilge mar sé seo an chéad uair riamh a raibh soláthar ar leith don Ghaeilge i bPlean Forbartha Náisiúnta.